Over Henk Breeman

Henk Breeman heeft jarenlange ervaring in het materiële en formele bestuurs(proces)recht – vooral in het omgevingsrecht (ruimtelijk bestuursrecht en milieurecht), toezicht en handhaving, overheidsaansprakelijkheidsrecht en de Wet openbaarheid van bestuur. Als advocaat was Henk betrokken bij vele grote bouw-, vastgoed- en infrastructuurprojecten. Hij adviseert en procedeert onder meer over binnen- en buitenstedelijke herontwikkelingen, infrastructurele projecten, complexe ruimtelijkeordeningsvraagstukken, (aanvragen voor) Wet milieubeheervergunningen, milieueffectrapportages en handhavingsvraagstukken die hiermee samenhangen.

Cliënten waarderen Henks praktische, resultaatgerichte aanpak met aandacht voor de politiek-bestuurlijke en strategische kanten ervan. Opvallend is volgens hen ook zijn goede bereikbaarheid en snelle responstijd. Henk is vaste annotator van het tijdschrift Bouwrecht.

Lees meer

Meer over
Henk

Opleidingen
  • Universiteit Utrecht: Nederlands Recht
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Rechtsgebiedenregister

Henk Breeman heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Omgevingsrecht
  • Bestuursrecht

 

Deze registratie verplicht Henk elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.