Over Henk Breeman

Henk Breeman heeft jarenlange ervaring in het materiële en formele bestuurs(proces)recht – vooral in het omgevingsrecht (ruimtelijk bestuursrecht en milieurecht), toezicht en handhaving, overheidsaansprakelijkheidsrecht en de Wet openbaarheid van bestuur. Als advocaat was Henk betrokken bij vele grote bouw-, vastgoed- en infrastructuurprojecten. Hij adviseert en procedeert onder meer over binnen- en buitenstedelijke herontwikkelingen, infrastructurele projecten, complexe ruimtelijkeordeningsvraagstukken, (aanvragen voor) Wet milieubeheervergunningen, milieueffectrapportages en handhavingsvraagstukken die hiermee samenhangen.

Cliënten waarderen Henks praktische, resultaatgerichte aanpak met aandacht voor de politiek-bestuurlijke en strategische kanten ervan. Opvallend is volgens hen ook zijn goede bereikbaarheid en snelle responstijd. Henk is waarnemend deken van de Raad van de Orde van Advocaten in Rotterdam. Verder is hij vaste annotator van het tijdschrift Bouwrecht.

Lees meer

Meer over
Henk

Opleidingen
  • Universiteit Utrecht - Nederlands Recht
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Rechtsgebiedenregister

Henk Breeman heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

- Strafrecht
- Omgevingsrecht

Deze registratie verplicht Henk elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.