Over Hugo Botter

Hugo Botter is partner en advocaat bij AKD. Hij is gespecialiseerd in grondzaken en heeft daar veel ervaring mee. Zo was hij betrokken bij de grondverwerving/onteigening voor infrastructurele projecten zoals stationsgebied Driebergen-Zeist, voor gebiedsontwikkeling zoals Perkpolder en voor natuur zoals Oostervaarderswold. Ook de Wet voorkeursrecht gemeenten heeft zijn bijzondere aandacht.

Verder is Hugo een autoriteit op het gebied van overheidsaansprakelijkheid, zowel uit rechtmatige daad (planschade/nadeelcompensatie) als onrechtmatige overheidsdaad. Hij was betrokken bij nadeelcompensatieclaims (die ook zijn toegewezen aan zijn cliënten) van vele tientallen miljoenen euro’s. Tot slot houdt Hugo zich bezig met de Wegenwet en de Wegenverkeerswet.

Tot de cliënten van Hugo behoren gemeenten, provincies, waterschappen en bedrijven.

Hugo publiceert regelmatig over de bovengenoemde onderwerpen. Zo is hij coauteur van het VNG-boek 'Voorbereid op aansprakelijkheid – gemeenten en overheidsaansprakelijkheid' en verschijnt jaarlijks van zijn hand de Kroniek Onteigeningsrecht. Ook heeft hij gepubliceerd over de mogelijkheid om te onteigenen ten behoeve van stikstofreductie in het tijdschrift Overheid & Aansprakelijkheid.

Lees meer

Meer over
Hugo

Opleidingen
  • Universiteit Tilburg: Nederlands recht (cum laude)
  • Instituut voor postacademische opleidingen voor juristen (onderdeel van de Radboud Universiteit Nijmegen: onteigeningsrecht (summa cum laude)
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Lidmaatschap
  • Vereniging voor Onteigeningsrechtadvocaten
Rechtsgebiedenregister

Hugo Botter heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Onteigeningsrecht
  • Bestuursrecht (subexpertise Bestuursprocesrecht)

 

Deze registratie verplicht Hugo elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.