Over Jan-Willem Beijk

Jan-Willem Beijk is partner bij AKD en sinds september 2017 werkzaam bij AKD. Cliënten zijn o.a. multinationals, MKB+, startups en woningcorporaties.

Hij adviseert (multi)nationale ondernemingen, voornamelijk over fiscale optimalisatie. Denk aan overnames, structurering, fusies, maar ook werknemersparticipaties en innovatiebox. Daarnaast heeft hij geadviseerd bij de opzet en structurering van diverse ontwikkelingsmaatschappijen en heeft hij diverse woningcorporaties bijgestaan bij verzoeken voor taakoverdracht.

Jan-Willem onderhoudt graag een goede relatie met cliënt en met de belastingdienst. Op deze manier is Jan-Willem verbindend en weet hij al vroeg wat er eventueel kan gaan spelen. Zo kan Jan-Willem daar doortastend op anticiperen en negatieve fiscale verrassingen vaak voorkomen. Door de goede relatie met de belastingdienst kan Jan-Willem vroegtijdig contact opnemen. Samen met de belastingdienst en cliënt worden eventuele scenario’s afgestemd. De combinatie van degelijke fiscale kennis, sterk financieel inzicht en de kunst om te begrijpen wat er bij cliënt speelt, zorgt Jan-Willem voor creatieve oplossingen die tot optimale resultaten voor zijn cliënten leiden. De stijl van Jan-Willem kenmerkt zich als hands-on en doortastend.

Jan-Willem verzorgde de afgelopen jaren regelmatig colleges, cursussen en workshops. Deze cursussen waren onder andere gericht op kennis en innovatie, waaronder bijvoorbeeld de toepassing van de innovatiebox, stimulering van startups en samenwerking met personeel door werknemersparticipaties. Ook op het gebied van taakoverdrachten voor woningcorporaties heeft Jan-Willem gedoceerd.

Wetenschappelijke publicaties

  • mede-auteur van de in 2019 verschenen WPNR Boekenreeks KNB pre-adviezen “Duurzaam wonen”. Hierin wordt gepleit voor meer ruimte en kansen om duurzaamheidsprojecten fiscaal te stimuleren;
  • mede-auteur van de reactie AKD op Consultatiedocument wetsvoorstel Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel. Aangezien Brabant een kenniseconomie is, is het belangrijk om een gunstig vestigingsklimaat te behouden. Wij hebben gewezen op overkill die buitenlandse investeerders mogelijk zou afschrikken en oplossingen aangereikt.
Lees meer

Meer over
Jan-Willem

Opleidingen
  • Fontys Hogescholen: Fiscale Economie
  • Universiteit van Tilburg: Fiscaal Recht 
  • Universiteit Leiden: Amerikaans belastingrecht
  • Universiteit van Rotterdam: Top Master Direct EU law, Europese Fiscale Studies
  • Universiteit van Leiden: Exec. LLM Europees en Internationaal Belastingrecht