Jasper Verhoog is partner bij AKD en is advocaat in Nederland en Luxemburg (Avocat à la Cour, Liste I). Hij is gespecialiseerd in financieel toezicht- en effectenrecht. Hij adviseert bedrijven in binnen- en buitenland op het gebied van financieel toezicht en compliance, zowel vanuit Nederlands als Luxemburgs rechterlijk perspectief.

Tot zijn cliënten rekent Jasper nationaal en internationaal opererende bedrijven, (beleggings)fondsen en financiële instellingen. Deze cliënten waarderen zijn pragmatische aanpak en zijn vermogen om zich op hun gemak te laten voelen. Volgens The Legal 500 EMEA is Jasper een ‘key lawyer’. IFLR1000 bestempelt Jasper als ‘highly regarded’.

Jasper assisteert diverse partijen bij de oprichting van beleggingsinstellingen, inclusief het opstellen van de benodigde fondsdocumentatie. Verder adviseert Jasper diverse financiële instellingen en dienstverleners op het gebied van compliance met financieel toezichtrecht, inclusief het opstellen van de benodigde documentatie en discussies met toezichthouders. Daarnaast helpt hij diverse bedrijven bij de uitgifte van effecten en het opstellen van de uitgiftedocumentatie.

Een aantal voorbeelden van cliënten die Jasper begeleidt:

 • diverse betaal- en elektronisch geldinstellingen met betrekking tot vergunningaanvragen of het paspoorten van hun vergunning, compliance-gerelateerde zaken (bijvoorbeeld assistentie bij het opstellen van beleidsregels en procedures), en commerciële contracten vanuit het oogpunt van toepasselijk recht en verordeningen. Daarnaast helpt hij bij vragen omtrent uitbesteding en assisteert hij bij discussies met toezichthouders;
 • diverse wereldwijd opererende IT-bedrijven met betrekking tot hun transitie naar financieel gereguleerde instellingen. Deze assistentie omvat bijvoorbeeld een gezamenlijke beoordeling met cliënten of hun specifieke activiteiten gereguleerd zijn, en hoe activiteiten en producten te structureren in lijn met toepasselijk financieel toezichtrecht. Daarnaast helpt hij bij discussies met toezichthouders en het aanvragen van vergunningen indien nodig;
 • diverse banken met betrekking tot vergunning gerelateerde vragen en het paspoorten van vergunningen, het toepassen van CRR, algemene compliance, AML/KYC, uitbesteding, et cetera;
 • een mondiaal opererende groep (NYSE-genoteerd) in mode en kleding met betrekking tot financieel toezichtrecht (inclusief advies inzake de structuur van de groep en financiering). Dezelfde assistentie verleent hij aan een mondiaal opererende groep in ‘food and beverage’ (genoteerd aan de beurs van Tel Aviv);
 • diverse zorginstellingen bij de uitgifte van (converteerbare) obligaties;
 • diverse beursgenoteerde fondsen met betrekking tot financieel toezichtrecht, beursregels, en compliance; en
 • diverse beheerders van beleggingsinstellingen met betrekking tot hun vergunning of registratie, het opstellen van fondsdocumentatie, het verkrijgen van EuVECA labels, compliance, AML/KYC, et cetera.
Lees meer

Meer over
Jasper

Opleidingen
 • Universiteit Utrecht: master Recht & Onderneming
 • Universiteit Utrecht: master Privaatrecht
 • Grotius Academie: Vennootschap en Onderneming
 • Grotius Academie: Effectenrecht
Toegelaten tot de orde van advocaten
 • Nederland
 • Luxemburg (Avocat à la Cour, Liste I)
Lidmaatschap
 • Vereniging voor Financieel Recht
 • Luxembourg Bankers’ Association (ABBL)
 • Luxembourg Banking and Financial Law Association (ALJB)