Over Jevgeniy Nesh

Jevgeniy is partner in de Investment Funds praktijk van AKD. Jevgeniy werkte eerder voor een aantal internationale en zelfstandige lokale kantoren in Luxemburg, Duitsland en de VS, waar hij zich grotendeels toelegde op beleggingsfondsen. Jevgeniy kwam in 2020 bij AKD.

Jevgeniy heeft uitgebreide ervaring met het opzetten van alternatieve beleggingsinstellingen. Verder adviseert hij initiatiefnemers bij de oprichting van een fonds en gedurende de gehele levenscyclus van dat fonds, waarbij de nadruk ligt op private equity, durfkapitaal, onroerend goed, infrastructuur, duurzaam opgewekte energie en strategieën voor schuldfondsen. Jevgeniy heeft grote Amerikaanse, Engelse en Duitse sponsoren geadviseerd over structuren voor traditionele en alternatieve fondsen, alsmede over structuren op basis van carried interest. Verder heeft hij institutionele en professionele beleggers bijgestaan in het uitvoeren van due diligence-onderzoek naar fondsen.

Daarnaast staat Jevgeniy vanuit Luxemburg cliënten bij in de uitvoering van fondsgerelateerde transacties, verstrekt hij algemeen advies over beleggingsfondsen en regelgeving en adviseert hij regelmatig over de structuur van ongereglementeerde fondsen in Luxemburg (zoals partnershops, RAIF's), gereglementeerde fondsen (zoals SIF, SICAR, Part Ii-fondsen) en gereglementeerde of geregistreerde fondsbeheerders (zoals beheersmaatschappijen op grond van de ICBE- en AIFM-richtlijn). Jevgeniys praktijk richt zich voornamelijk op de Engelse en Duitse markt.

Lees meer

Meer over
Jevgeniy

Opleidingen
  • Universiteit Trier (Duitsland): Rechten
  • Diverse post-academische programma's op het gebied van privaatrecht
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Lid van de balie in Duitsland en Luxemburg.
Lidmaatschap
  • Actief lid van de Association of the Luxembourg Fund Industry (ALFI)
  • Actief lid van de Luxembourg Private Equity & Venture Capital Association (LPEA)