Over Jos van der Velden

Jos van der Velden is advocaat en partner bij AKD. Hij is specialist in het omgevingsrecht. Hij adviseert en vertegenwoordigt overheden en bedrijven in planologische en milieurechtelijke procedures en natuurbeschermingsprocedures. Denk aan bestemmings- en inpassingsplannen, tracébesluiten en omgevingsvergunningen.

Cliënten waarderen Jos omdat hij met zijn jarenlange ervaring en praktische aanpak een duidelijke meerwaarde biedt in complexe projecten. Door hem zo vroeg mogelijk in te schakelen worden problemen en vertraging in een later stadium voorkomen.

Jos is vooral gespecialiseerd in infrastructurele projecten en geluidhinderproblematiek. Hierover heeft hij ook verschillende publicaties geschreven. Hij is auteur van onderdelen van Tekst & Commentaar Omgevingswet. Daarnaast maakt hij deel uit van de redactie van het tijdschrift Milieu & Recht. Verder geeft hij regelmatig les over omgevingsrecht. Ook is Jos bestuurslid van de Vereniging van Milieurecht-Advocaten (VMA) en lid van de reflectieraad van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de Omgevingswet.

Lees meer

Meer over
Jos

Opleidingen
  • Radboud Universiteit Nijmegen: master Nederlands Recht
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Lidmaatschap
  • Vereniging voor Bouwrecht
  • Vereniging van Bouwrecht-Advocaten
  • Vereniging voor Milieurecht
  • Vereniging van Milieurecht-Advocaten
  • VAR Vereniging voor bestuursrecht
Rechtsgebiedenregister

Jos van der Velden heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Omgevingsrecht (subexpertises Milieurecht, Waterrecht, Ruimtelijk bestuursrecht en Natuurbeschermingsrecht)

Deze registratie verplicht Jos elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.