Over Karst Vriesendorp

Karst Vriesendorp is advocaat bij AKD en maakt deel uit van het team Europees en mededingingsrecht. Hij is gespecialiseerd in het Europees recht en werkzaam op de vestigingen in Brussel en Rotterdam. Binnen het Europees recht legt Karst zich hoofdzakelijk toe op het staatssteun-, mededingings- en aanbestedingsrecht, het vrij verkeer van diensten en de Verordening buitenlandse subsidies.

In dat kader adviseert en procedeert Karst onder meer over de mogelijkheden voor overheden om ondernemingen te compenseren voor diensten van algemeen economisch belang en de mogelijkheden om subsidies in lijn met het staatssteunrecht vorm te geven. Daarnaast publiceert Karst regelmatig, onder andere over diensten van algemeen economisch belang, de Dienstenrichtlijn en de Verordening buitenlandse subsidies, en geeft hij jaarlijks een gastcollege over de Dienstenrichtlijn aan de Universiteit Leiden.

Karst heeft aan de Rijksuniversiteit Groningen de bachelor Rechtsgeleerdheid en de bachelor Internationale Betrekkingen behaald. Vervolgens heeft hij de master Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden en de Frans- en Engelstalige LLM European Law aan het Europacollege in Brugge met succes afgerond. Voor zijn indiensttreding bij AKD was Karst onder meer werkzaam bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Lees meer

Meer over
Karst

Opleidingen
  • College of Europe: LLM European Law
  • Universiteit Leiden: Master Rechtsgeleerdheid
  • Rijksuniversiteit Groningen: Bachelor Rechtsgeleerdheid
  • Rijksuniversiteit Groningen: Bachelor Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland