Over Keesjan Meijering

Keesjan Meijering is partner bij AKD. Hij is specialist in het adviseren en procederen over overeenkomsten voor (voornamelijk) lokale overheden, woningcorporaties en projectontwikkelaars. Hij stelt deze overeenkomsten ook zelf op of beoordeelt deze.

Keesjans bijzondere interesse gaat uit naar duurzame gebiedsontwikkeling en de enorme uitdagingen waarvoor we staan met de warmtetransitie. Daarnaast behandelt Keesjan veel vastgoedvraagstukken. Denk aan gronduitgifte en grondaankoop, organische en duurzame gebiedsontwikkeling (vooral op het gebied van warmtenetten), illegaal grondgebruik en zakelijke rechten.

De afgelopen jaren heeft Keesjan zich gespecialiseerd in contracten met de overheid. Over dat laatste publiceert hij regelmatig in het tijdschrift Bouwrecht en hij geeft er (inhouse) cursussen over.

Lees meer

Meer over
Keesjan

Opleidingen
  • Universiteit Tilburg: Nederlands Recht
  • Grotius Academie: Nationaal en Internationaal Contracteren (cum laude)
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Lidmaatschap
  • Nederlandse Vereniging voor EnergieRecht (NeVER)
Rechtsgebiedenregister

Keesjan Meijering heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Algemene praktijk
  • Verbintenissenrecht


Deze registratie verplicht Keesjan elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.