Over Keesjan Meijering

Keesjan Meijering is advocaat bij AKD. Hij is specialist in het adviseren en procederen over overeenkomsten voor (voornamelijk) lokale overheden, woningcorporaties en projectontwikkelaars. Hij stelt deze overeenkomsten ook zelf op of beoordeelt deze.

Keesjans bijzondere interesse gaat uit naar duurzame gebiedsontwikkeling en de enorme uitdagingen waarvoor we staan met de warmtetransitie. Daarnaast behandelt Keesjan veel vastgoedvraagstukken. Denk aan gronduitgifte en grondaankoop, organische en duurzame gebiedsontwikkeling (vooral op het gebied van warmtenetten), illegaal grondgebruik en zakelijke rechten.

De afgelopen jaren heeft Keesjan zich gespecialiseerd in contracten met de overheid. Over dat laatste publiceert hij regelmatig in het tijdschrift Bouwrecht en hij geeft er (inhouse) cursussen over.

Lees meer

Meer over
Keesjan

Opleidingen
  • Universiteit Tilburg - Nederlands Recht
  • Grotius - Nationaal en Internationaal Contracteren (cum laude)
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Lidmaatschap
  • Nederlandse Vereniging voor EnergieRecht (NeVER)
Meer Insights

Insights

Actualiteiten overheidsprivaatrecht – september en oktober 2019

07 nov 2019 | Blog

Het overheidsprivaatrecht is voortdurend in beweging.

Zonneparken in Noord-Brabant: binnenkort geen verplichte gemeentelijke visie meer

02 okt 2019 | Blog

Op 25 oktober 2019 stellen Provinciale Staten van Noord-Brabant naar verwachting de 'Interim omgevingsverordening' vast.