Over Keesjan Meijering

Keesjan Meijering is advocaat bij AKD. Hij is specialist in het adviseren en procederen over overeenkomsten voor (voornamelijk) lokale overheden, woningcorporaties en projectontwikkelaars. Hij stelt deze overeenkomsten ook zelf op of beoordeelt deze.

Keesjans bijzondere interesse gaat uit naar duurzame gebiedsontwikkeling en de enorme uitdagingen waarvoor we staan met de warmtetransitie. Daarnaast behandelt Keesjan veel vastgoedvraagstukken. Denk aan gronduitgifte en grondaankoop, organische en duurzame gebiedsontwikkeling (vooral op het gebied van warmtenetten), illegaal grondgebruik en zakelijke rechten.

De afgelopen jaren heeft Keesjan zich gespecialiseerd in contracten met de overheid. Over dat laatste publiceert hij regelmatig in het tijdschrift Bouwrecht en hij geeft er (inhouse) cursussen over.

Lees meer

Meer over
Keesjan

Opleidingen
  • Universiteit Tilburg - Nederlands Recht
  • Grotius - Nationaal en Internationaal Contracteren (cum laude)
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Lidmaatschap
  • Nederlandse Vereniging voor EnergieRecht (NeVER)
Rechtsgebiedenregister

Keesjan Meijering heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

- Bestuursrecht
- Verbintenissenrecht

Deze registratie verplicht Keesjan elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Meer Insights

Insights

Actualiteiten overheidsprivaatrecht – maart 2021

08 apr 2021 | Blog

Wij zetten maandelijks de belangrijkste jurisprudentie op een rij.

Webinars Contracteren met de gemeente

03 mrt 2021 | Nieuws

Kijk de webinars Contracteren met de gemeente terug.