Kirsten Klinkers is advocaat bij AKD. Ze is gespecialiseerd in onder andere geschillenbeslechting binnen het vennootschapsrecht, het internationale privaatrecht en het verbintenissenrecht. Kirsten adviseert bijvoorbeeld in aandeelhoudersgeschillen, afgebroken onderhandelingen en geschillen over bankgaranties op eerste verzoek. Daarnaast is Kirsten nauw betrokken bij diverse massaschadedossiers waarvan AKD plaintiff lawyer is. Kirsten studeerde af op de togamaster. Deze privaatrechtelijke master focust ook op de processueel-rechterlijke en ethische kanten van de togaberoepen. Naast haar werk als advocaat is Kirsten student-stagecoördinator bij AKD. Met haar interesse in het recht en de advocatuur motiveert zij jong talent voor een juridische carrière bij AKD.

Lees meer