Over Laura de Jong

Laura is advocaat binnen onze vakgroep Corporate & M&A. Zij is sinds haar afstuderen (2008) verbonden aan AKD en in 2018 benoemd tot partner bij ons kantoor.

Zij adviseert voornamelijk buitenlandse (beursgenoteerde) multinationals over alle juridische aspecten van strategische investeringen of acquisities in Nederland of in verband met transacties buiten Nederland waarbij Nederlandse vennootschappen zijn betrokken.

Haar werkzaamheden beslaan het volledige spectrum van juridisch advies omtrent en begeleiding bij fusies en overnames, van het opstellen van intentieverklaringen via (grensoverschrijdend) due diligence naar onderhandelingen over aandelen of activa koopovereenkomsten en advies en begeleiding bij closing en omvat mede het opstellen van en onderhandelen omtrent aandeelhouders of joint venture overeenkomsten en diverse andere overeenkomsten die komen kijken bij een transactie. Zij is bovendien goed thuis in andere rechtsgebieden met een raakvlak aan de transactiepraktijk (bijvoorbeeld medezeggenschap, overgang van onderneming, financiering en zekerheden en mededingingsrecht).

Feedback van cliënten en peers omtrent Laura in de toonaangevende legal reference guides omvat onder meer: “Laura de Jong is excellent”, “Very fine person to work with”, “Very sharp” and “Excellent communicator in many languages”. Andere cliënten omschrijven Laura als “very responsive and flexible with good technical knowledge”.

Laura spreekt vloeiend Nederlands, Engels, Spaans en Frans.

Lees meer

Meer over
Laura

Opleidingen
  • Universiteit Utrecht: privaatrecht en ondernemingsrecht
  • Law Academy VU Amsterdam: Post-doctorale Leergang Fusies & Overnames
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Lidmaatschap
  • Union Internationale des Avocats (UIA)
Rechtsgebiedenregister

Laura de Jong heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Ondernemingsrecht (subexpertise Fusies en overnames)


Deze registratie verplicht Laura elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.