Over Laura van Moorsel

Laura van Moorsel is advocaat bij AKD. Ze treedt op voor gemeenten, provincies en rijksoverheden, maar ook voor bedrijven en instellingen. Daarbij richt ze zich vooral op het omgevingsrecht en het algemeen bestuursrecht. Regelmatig spreekt zij op seminars over onderwerpen binnen deze rechtsgebieden.

Cliënten van Laura zijn onder andere projectontwikkelaars. Zij profiteren van haar kennis op het gebied van het ruimtelijk ordeningsrecht, waaronder binnen- en buitenplanse afwijkingen. Haar persoonlijke interesse ligt bij het bestemmingsplan verbrede reikwijdte.

Al in haar studietijd was Laura ook docent bestuursrecht. Bovendien nam ze in die periode deel aan verschillende pleitwedstrijden, waaronder de National Model United Nations in New York en de VAR-pleitwedstrijd in Amsterdam.

Laura schreef haar scripties tijdens haar master Staats- en bestuursrecht over het rechtszekerheidsbeginsel en de Omgevingswet en over de circulaire economie binnen het afvalstoffenrecht. Tijdens haar studie Bestuurskunde ging haar scriptie over het combineren van publieke en private waarden om het publiek belang te kunnen waarborgen.

Lees meer

Meer over
Laura

Toegelaten tot de orde van advocaten

Nederland