Over Leyla Bozkurt

Leyla Bozkurt is advocaat bij AKD. Ze is gespecialiseerd in aanbestedings- en staatssteunrecht. Leyla treedt onder andere op voor aanbestedende diensten. Zij staat hen bij in voortrajecten, bijvoorbeeld bij de vraag of ze een aanbestedingsplicht hebben. Ook ondersteunt ze diensten bij het opstellen van aanbestedingsdocumenten en het doorlopen van aanbestedingsprocedures. Daarnaast staat Leyla ondernemingen bij. Hierbij kijkt ze kritisch mee met de aanbestedingsprocedure en stelt ze vragen op voor de vragenronde(s). Ook maakt Leyla bezwaren tijdens en na een aanbesteding en ze start een gerechtelijke procedure als dat nodig is. Leyla heeft jarenlange ervaring met procederen bij de Nederlandse rechter en het doorlopen van de klachtenprocedure bij de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Cliënten waarderen hoe snel ze tot de kern van de zaak komt en profiteren van haar heldere, strategisch doordachte advies. Leyla is lid van het auteursteam van Sdu Inkoop en Aanbesteding, een kennisportal voor inkopers. Verder doceert Leyla het keuzevak Aanbestedingsrecht voor de Beroepsopleiding Advocaten. Ze wordt regelmatig gevraagd workshops en cursussen te geven. In haar praktijk staat Leyla een mix van ondernemingen en aanbestedende diensten bij. Ze adviseert overheden en speciale sectorbedrijven over de inkooppraktijk van diensten, leveringen en concessies. Ook benoemt ze uitzonderingen op het aanbestedingsrecht. Voorbeelden zijn (quasi-)inbesteding, publiek-publieke samenwerkingen en alleenrechten. Hierbij adviseert zij over de aanpalende rechtsgebieden staatssteun, Wet markt en overheid en het contractenrecht. Leyla staat cliënten bij in sectoren zoals ICT, bouw (gebiedsontwikkeling en publiek-private samenwerking), zorg en farma, onderwijs, concessies in het transport en vastgoed. Een speciale voorliefde heeft Leyla voor het aankopen van innovatieve oplossingen die een andere aanpak vergen van een advocaat. Bij het inrichten van de procedure, maar ook in de samenwerking. Leyla heeft dan ook ervaring met bijzondere aanbestedingsprocedures. Denk aan de concurrentiegerichte dialoog, procedure van het innovatiepartnerschap, bestuurlijk aanbesteden en Beste Value Procurement (BVP).

Lees meer

Meer over
Leyla

Opleidingen
  • Radboud Universiteit Nijmegen
  • Universiteit van Antwerpen 
  • Grotius specialisatieopleiding Europees en Nederlands aanbestedingsrecht (cum laude)
Toegelaten tot de orde van advocaten

Brussel

Lidmaatschap
  • Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht
Meer Insights

Insights

Europese Commissie op de "groene" vingers getikt over de vaststelling van emissierechten

03 mei 2016 | Blog

Kan de Europese Commissie het gratis emissierechtenplafond nog recht trekken?