Over Maarten de Wit

Maarten de Wit is advocaat bij AKD. Hij is gespecialiseerd in onder andere Europees recht, mededingingsrecht, aanbestedingsrecht en (Europees) energierecht. Maarten heeft ervaring met projecten in windenergie, zonneparken en de aanleg en exploitatie van warmtenetten.

Cliënten van Maarten zijn zowel overheden als private partijen. Hij adviseert en vertegenwoordigt deze cliënten bij kartelafspraken, misbruik van machtspositie en staatssteun. Ook begeleidt hij ondernemingen bij concentratiemeldingen van fusies en overnames. Bovendien procedeert Maarten voor diverse instanties, zoals de Autoriteit Consument en Markt (vroeger de NMa), de Europese Commissie en de Nederlandse rechter.

Maarten doceert en publiceert regelmatig. Zo is hij docent bij de beroepsopleiding voor gemeentejuristen (SBG). Ook zit hij in de redactie van het Tijdschrift voor Staatssteunrecht.

Lees meer

Meer over
Maarten

Opleidingen
  • Rijksuniversiteit Groningen: master Ondernemingsrecht
  • Rijksuniversiteit Groningen: master Europees recht
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Rechtsgebiedenregister

Maarten de Wit heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Bestuursrecht (subexpertise Europees recht)
  • Economisch ordeningsrecht (subexpertises Energierecht en Mededingingsrecht)


Deze registratie verplicht Maarten elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Meer Insights

Insights

Het AKD Energy magazine december 2023

14 dec 2023 | Publicatie

De energietransitie: juridische actualiteiten, verdieping en meer

Het AKD Energy magazine maart 2023

06 mrt 2023 | Publicatie

De energietransitie: juridische actualiteiten, verdieping en meer

Het AKD Energy magazine oktober 2022

21 okt 2022 | Publicatie

De energietransitie: juridische actualiteiten, verdieping en meer