Over Maarten de Wit

Maarten de Wit is advocaat bij AKD. Hij is gespecialiseerd in onder andere Europees recht, mededingingsrecht, aanbestedingsrecht en (Europees) energierecht. Maarten heeft ervaring met projecten in windenergie, zonneparken en de aanleg en exploitatie van warmtenetten.

Cliënten van Maarten zijn zowel overheden als private partijen. Hij adviseert en vertegenwoordigt deze cliënten bij kartelafspraken, misbruik van machtspositie en staatssteun. Ook begeleidt hij ondernemingen bij concentratiemeldingen van fusies en overnames. Bovendien procedeert Maarten voor diverse instanties, zoals de Autoriteit Consument en Markt (vroeger de NMa), de Europese Commissie en de Nederlandse rechter.

Maarten doceert en publiceert regelmatig. Zo is hij docent bij de beroepsopleiding voor gemeentejuristen (SBG). Ook zit hij in de redactie van het Tijdschrift voor Staatssteunrecht.

Lees meer

Meer over
Maarten

Opleidingen
  • Rijksuniversiteit Groningen: Master Ondernemingsrecht
  • Rijksuniversiteit Groningen: Master Europees recht
Toegelaten tot de orde van advocaten

Nederland

Rechtsgebiedenregister

Maarten de Wit heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

- Omgevingsrecht
- Bestuursrecht (subexpertise Europees recht)
- Economisch ordeningsrecht (subexpertises Mededingingsrecht en Energierecht)
- Aanbestedingsrecht

Deze registratie verplicht Maarten elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Meer Events

Events

10 maart 2020

Seminar het realiseren van warmtenetten anno 2020

Heldere handvatten voor en hulp bij het op gang brengen van warmtenet-projecten.