Over Maarten de Wit

Maarten de Wit is advocaat bij AKD. Hij is gespecialiseerd in onder andere Europees recht, mededingingsrecht, aanbestedingsrecht en (Europees) energierecht. Maarten heeft ervaring met projecten in windenergie, zonneparken en de aanleg en exploitatie van warmtenetten.

Cliënten van Maarten zijn zowel overheden als private partijen. Hij adviseert en vertegenwoordigt deze cliënten bij kartelafspraken, misbruik van machtspositie en staatssteun. Ook begeleidt hij ondernemingen bij concentratiemeldingen van fusies en overnames. Bovendien procedeert Maarten voor diverse instanties, zoals de Autoriteit Consument en Markt (vroeger de NMa), de Europese Commissie en de Nederlandse rechter.

Maarten doceert en publiceert regelmatig. Zo is hij docent bij de beroepsopleiding voor gemeentejuristen (SBG). Ook zit hij in de redactie van het Tijdschrift voor Staatssteunrecht.

Lees meer

Meer over
Maarten

Opleidingen
  • Rijksuniversiteit Groningen: Master Ondernemingsrecht
  • Rijksuniversiteit Groningen: Master Europees recht
Toegelaten tot de orde van advocaten

Nederland

Meer Insights

Insights

Pieter Kuypers en Maarten de Wit actualiseren de Ars Aequi wetseditie voor 2020 op het gebied van het EU-staatssteunrecht

07 nov 2019 | Publicatie

Blijf op de hoogte van de meest actuele Europese staatssteunregels dankzij AKD!

Position Paper Wetgevingsagenda Warmtewet 2.0 en warmtenetten

20 sep 2019 | Publicatie

Gemeenten hebben een regierol bij het CO2-vrij maken van (de warmtevoorziening in) de gebouwde omgeving.