Over Maartje de Jong

Maartje de Jong is advocaat bij AKD. Zij is gespecialiseerd in ondernemingsrechtelijke vraagstukken en geschillen in de zorg. Maartje assisteert cliënten bijvoorbeeld bij herstructureringen, samenwerkingen, het opstellen van contracten en governancevraagstukken. Daarnaast adviseert zij onder meer over zorginkoop, contacten met NZa en IGJ en geschillen tussen medisch specialisten en ziekenhuizen. Vanuit haar gerichte expertise treedt Maartje vooral op voor zorgaanbieders.

Cliënten uit de zorgsector waarderen haar persoonlijke benadering, no-nonsensementaliteit en haar vermogen om juridische vraagstukken in menselijke taal te vatten. Daarnaast publiceert Maartje regelmatig in (wetenschappelijke) tijdschriften. 

Lees meer

Meer over
Maartje

Opleidingen
  • Rijksuniversiteit Groningen: privaatrecht
  • Universiteit van Amsterdam: publiekrecht
Toegelaten tot de orde van advocaten

Nederland

Meer Insights

Insights

Aanpak ontwijkconstructies in de zorg met wetsvoorstel wijziging WNT

04 sep 2019 | Blog

Dit wetsvoorstel beoogt de toepassing van de WNT in de zorg te verbeteren en drie mogelijkheden om de WNT te ontwijken aan te pakken.

Wmcz 2018: een cliëntenraad voor het MSB?

03 jul 2019 | Blog

Op 21 mei 2019 is de Wmcz 2018 door de Eerste Kamer aangenomen.