Over Maartje de Jong

Maartje de Jong is advocaat bij AKD. Zij is gespecialiseerd in ondernemingsrechtelijke vraagstukken en geschillen in de zorg. Maartje assisteert cliënten bijvoorbeeld bij herstructureringen, samenwerkingen, het opstellen van contracten en governancevraagstukken. Daarnaast adviseert zij onder meer over zorginkoop, contacten met NZa en IGJ en geschillen tussen medisch specialisten en ziekenhuizen. Vanuit haar gerichte expertise treedt Maartje vooral op voor zorgaanbieders.

Cliënten uit de zorgsector waarderen haar persoonlijke benadering, no-nonsensementaliteit en haar vermogen om juridische vraagstukken in menselijke taal te vatten. Daarnaast publiceert Maartje regelmatig in (wetenschappelijke) tijdschriften. 

Lees meer

Meer over
Maartje

Opleidingen
  • Rijksuniversiteit Groningen: privaatrecht
  • Universiteit van Amsterdam: publiekrecht
  • Grotius: Vennootschapsrecht en Ondernemingsrecht
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Rechtsgebiedenregister

Maartje de Jong heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht
  • Gezondheidsrecht


Deze registratie verplicht Maartje elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.