Over Marc Wintgens

Marc Wintgens is partner en bestuurder bij AKD en adviseert over privaatrechtelijk bouw- en vastgoedrecht. Hij focust zich op complexe zaken waarbij zowel private partijen als overheidsinstellingen betrokken zijn. Hij is topspecialist in sectoren zoals bouw, infrastructuur, energie, zorg, projectontwikkeling en vastgoed.

Marc heeft zich gespecialiseerd in het opstellen van en adviseren over complexe bouwrechtelijke- en projectontwikkelingscontracten. Hij adviseert bij het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en/of het beheer van grote bouw- en ontwikkelingsprojecten en stelt hiervoor contracten op. Dit deed hij bijvoorbeeld voor geïntegreerde projecten, infrastructurele projecten (on–and-offshore), gebiedsontwikkelingen, grootschalige woningbouw en utiliteitsbouw. Cliënten waarderen onder meer zijn sterk strategisch denkvermogen.

Marc heeft diverse publicaties op zijn naam staan en is (co)auteur van diverse boeken, zoals “Leegstand en Ruimte” en “Juridisch handboek Transformatie en renovatie van vastgoed” waarvan in 2019 de tweede druk is verschenen. Daarnaast doceert Marc bouw- en vastgoedrecht aan de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. 

Binnen het vastgoedrecht richt Marc zich op (internationale) vastgoedtransacties, projectontwikkeling en daarmee samenhangende contracten, zoals publiek-private samenwerkingen (PPS). Hij heeft in dat verband onderhandelingen gevoerd en contracten opgesteld in zeer complexe en omvangrijke vastgoedontwikkelingen.

Lees meer

Meer over
Marc

Opleidingen
  • Universiteit Utrecht: Nederlands Recht
  • London School of Economics and Political Science: Master of Laws
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Lidmaatschap
  • Vereniging voor Bouwrecht
  • De Vereniging van Bouwrechtadvocaten
  • De Vastgoedsociëteit
Rechtsgebiedenregister

Marc Wintgens heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Vastgoedrecht


Deze registratie verplicht Marc elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.