Over Martijn Evers

Martijn Evers is advocaat en partner bij AKD. Hij heeft zich gespecialiseerd in het opstellen van en het adviseren over (internationale) commerciële handelscontracten (productie- verkoop-, inkoop-, intragroep-, opdracht-, borgstelling-, huur/lease- en andere duurovereenkomsten) en verkoopkanalen (agentuur, commissionair directe verkoop, distributie, e-commerce, franchise).

Martijn treedt veel op in gerechtelijke procedures en arbitrages over de totstandkoming, nakoming en beëindiging van (internationale) commerciële handelscontracten.

Cliënten waarderen Martijns proactieve houding en pragmatische werkstijl. Ze betrekken hem vaak al in een vroeg stadium bij juridische vraagstukken. Op basis van zijn ervaring, parate kennis en strategisch inzicht adviseert Martijn over de beste manier om deze vraagstukken aan te pakken en op te lossen.

Betrekt u Martijn bij uw juridische vraagstuk, dan brengt hij eerst samen met u de belangen van alle partijen in kaart. Na een analyse van de belangrijkste onderwerpen spreekt hij met u een strategie af. Hierbij ontdekt u uw mogelijkheden om tot een goed resultaat te komen. Martijn denkt met u mee, zodat u uw bedrijfsprocessen kunt optimaliseren en inzicht krijgt in uw risicoprofiel.

Wordt u geconfronteerd met een juridisch geschil? Dan adviseert Martijn over het verloop, de kosten en de kans van slagen van een gerechtelijke procedure. Ook onderzoekt hij of u tot een minnelijke oplossing kunt komen.

 

Lees meer

Meer over
Martijn

Opleidingen
  • Universiteit van Tilburg: Nederlands recht en Bedrijfsmanagement
  • Grotius: specialisatie opleiding Nationaal en Internationaal Contracteren, Internationale Handel en Corporate Governance.
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Rechtsgebiedenregister

Martijn Evers heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht (subexpertise Agentuur en distributie)
  • Verbintenissenrecht (subexpertise Agentuur en distributie)
  • Burgerlijk procesrecht (subexpertises Arbitrage, Litigation en Beslag- en executierecht)

 

Deze registratie verplicht Martijn elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.