Over Martin Hemmer

Martin Hemmer is partner en advocaat bij AKD. Hij werkt vooral op het snijvlak van recht en technologie. Hierbij ligt de nadruk op innovatieve IP (auteursrecht, databankenrecht, octrooirecht) en ICT in combinatie met media en privacy.

Martin adviseert en procedeert regelmatig in ICT-kwesties rondom contracten voor (cloud)dienstverlening, inbreuk op databankrechten, auteursrechten op software en mislukte implementaties. De belangrijkste cliënten van Martin zijn werkzaam in de IT- en mediabranche. Ook geeft hij veel advies op privacygebied aan (semi-)publieke organisaties.

Zijn cliënten waarderen Martins praktische insteek en oplossingsgerichte aanpak. Martin begeeft zich graag in de juridisch uitdagende wereld van internet en recht. Daarbij is privacy voor hem een belangrijk thema. Zo publiceert hij regelmatig over privacy en geeft hij hierover lezingen. Ook heeft hij al verschillende organisaties bijgestaan bij handhavingstrajecten door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Martin ziet dat organisaties regelmatig worstelen met de grip op de groeiende hoeveelheid persoonsgegevens die zij verwerken. Hierbij biedt de steeds verder ontwikkelende techniek mogelijkheden, maar ze zorgen ook voor risico’s. Nieuwe technologische mogelijkheden zoals Artificial Intelligence en big-datatoepassingen kunnen bijvoorbeeld anoniem geachte gegevenssets de-anonimiseren. De bedreigingen bij gegevensverwerking kunnen grote gevolgen hebben voor de verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke. Bovendien biedt de AVG nog altijd veel ruimte voor interpretatie. Dit kan leiden tot onzekerheid. Martin lost met plezier op praktische wijze dergelijke juridisch uitdagende privacyvraagstukken op.

Daarnaast richt Martin zich op conflicten over onrechtmatige uitingen op internet en daarbuiten. Die uitingen kunnen leiden tot geschillen tussen concurrenten (misleidende / ongeoorloofde vergelijkende reclame), tussen burgers onderling en tussen burgers en overheden. Hoe ver mag iemand gaan in het gebruik van het portret van een derde en het online uiten van kritiek? Martin kan u bijstaan in het vinden van het antwoord.

AIM Patent 1000 - the worlds leading patent professionals
Onderschreven als "een zeer getalenteerde octrooiadvocaat met een uitstekend technisch inzicht, indrukwekkende kennis van verschillende octrooigebieden en geweldige sociale vaardigheden", debuteert Martin Hemmer dit jaar in de ranglijst van 2020.

Lees meer

Meer over
Martin

Opleidingen
  • Radboud Universiteit Nijmegen - Nederlands Recht
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Lidmaatschap
  • Raad van Advies van het Centrum voor Permanente Educatie
  • AIPPI / VIE (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intelectuelle / Vereniging voor Intellectuele Eigendom)
  • NVvIR (Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht)
  • Vereniging voor Privacyrecht - ITECHLAW
  • VvRr (Vereniging voor Reclamerecht)
Rechtsgebiedenregister

Martin Hemmer heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Intellectueel eigendomsrecht


Deze registratie verplicht Martin elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Meer Events

Events

19 september 2024

Rondetafelgesprek 'Digitale overheid'

Meld je aan voor het Rondetafelgesprek 'Digitale overheid' op donderdag 19 september 2024