Over Nadine Groeneveld-Tijssens

Nadine Groeneveld-Tijssens is advocaat bij de Hoge Raad. Zij heeft een brede cassatiepraktijk. Nadine heeft als cassatieadvocaat zaken behandeld over onder andere contracten- en aansprakelijkheidsrecht, onteigeningsrecht, vervoersrecht en procesrecht. Zij procedeert niet alleen in cassatie, maar ook in feitelijke instanties. Regelmatig gaat het om collectieve acties of proefprocedures.

Nadine is goed thuis in het burgerlijk procesrecht. Niet alleen vanwege haar kennis en ervaring als cassatieadvocaat, maar ook dankzij haar promotieonderzoek naar de verklaring voor recht. Na het verschijnen van haar proefschrift in 2015 is Nadine verbonden gebleven aan Tilburg University als fellow. Zij is gastdocent voor het mastervak Verdiepend burgerlijk procesrecht en geeft regelmatig cursussen aan onder andere rechtbanken, hoven en opleidingsinstellingen over procesrechtelijke thema’s als het petitum, het dictum, gezag van gewijsde en hoger beroep. 

Nadine publiceert geregeld over zowel procesrechtelijke als materieelrechtelijke onderwerpen. Zo is zij auteur van een monografie over de bijzondere overeenkomst bewaarneming in de toonaangevende serie Monografieën BW en is zij co-auteur van het Sdu Commentaar Internationaal Privaatrecht (Boek 10 BW).

 

Lees meer

Meer over
Nadine

Opleidingen
  • Specialisatieopleiding civiele cassatieadvocatuur PAO Universiteit Leiden (2016)
  • Phd Tilburg University (2015)
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland (2009)
Lidmaatschap
  • Vereniging Civiele Cassatieadvocaten
  • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
  • Vereniging voor Burgerlijk Recht
  • Lid Plaatselijk Comité Nationale Herdenking 4 mei te Tilburg.
Rechtsgebiedenregister

Nadine Groeneveld-Tijssens heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd:

  • Burgerlijk procesrecht (litigation)
  • Cassatie (civiel)

Op grond van deze registratie is Nadine verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.