Over Nadine Groeneveld-Tijssens

Nadine is advocaat en partner bij AKD. Verder is zij zowel cassatieadvocaat als bijzonder hoogleraar Appelrechtspraak. Dankzij die combinatie is Nadine ook de ideale sparringpartner voor collega-advocaten die procederen in eerste aanleg en in hoger beroep.

Nadine heeft beroepsmatig twee grote passies: procederen en wetenschap bedrijven. Als cassatieadvocaat heeft zij zeer uiteenlopende zaken behandeld. Van geschillen over effectenlease, onroerend goed, zorgverzekeringsrecht, onteigeningsrecht en verbintenisrechtelijke kwesties zoals algemene voorwaarden in een aannemingsovereenkomst tot aan procedures die in cassatie draaiden om een procesrechtelijk leerstuk zoals het inzagerecht, de verklaring voor recht of de devolutieve werking van het hoger beroep

In het kader van haar leeropdracht als hoogleraar Appelrechtspraak houdt Nadine zich bezig met innovatie in hoger beroep. Zo schreef zij over de Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging en gaat haar inaugurele rede over de wijze waarop appelprocesrecht wordt gevormd. De keuze voor Nadine betekent dus een keuze voor een (cassatie)advocaat met zeer ruime ervaring en een aantoonbare, diepgaande kennis van het vermogens- en procesrecht.

Vanaf het begin van haar carrière combineert Nadine praktijk met wetenschap. Tijdens haar studie werkte zij als student-assistent op de vakgroep privaatrecht van de rechtenfaculteit; haar scriptie werd bekroond met de facultaire scriptieprijs en kort nadat zij als advocaat-stagiaire was begonnen, startte zij met haar promotieonderzoek. In 2015 verdedigde zij haar proefschrift over de verklaring voor recht. Sindsdien publiceert zij zeer regelmatig in toonaangevende tijdschriften over procesrechtelijke en materieelrechtelijke onderwerpen. Ook schreef zij een monografie over de bijzondere overeenkomst bewaarneming in de bekende serie Monografieën BW. Ook is zij redacteur van Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht. Verder geeft Nadine met veel plezier colleges en cursussen aan studenten, advocaten, rechters en raadsheren.

Lees meer

Meer over
Nadine

Opleidingen
  • Universiteit Leiden: Specialisatieopleiding civiele cassatieadvocatuur PAO Universiteit Leiden 
  • Tilburg University: Phd 
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland (2009)
Lidmaatschap
  • Vereniging Civiele Cassatieadvocaten
  • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
  • Vereniging voor Burgerlijk Recht
  • Lid Plaatselijk Comité Nationale Herdenking 4 mei te Tilburg.
Rechtsgebiedenregister

Nadine Groeneveld-Tijssens heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Burgerlijk procesrecht
  • Cassatie (civiel)

 

Op grond van deze registratie is Nadine verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.