Over Nikee Groot

Nikee Groot is advocaat bij AKD en maakt deel uit van het team Europees en mededingingsrecht. Binnen de sectie Europees- en mededingingsrecht richt zij zich met name op het aanbestedingsrecht, staatssteun en de private handhaving van het mededingingsrecht.

Nikee adviseert en vertegenwoordigt cliënten onder andere bij de inkoop binnen het sociaal domein (jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning) en IT-aanbestedingen. Maar dat niet alleen, zij ondersteunt cliënten bij zaken over de volle breedte van het aanbestedingsrecht waarbij zij zowel inschrijvers als aanbestedende diensten bijstaat. Hierdoor heeft zij de nodige ervaring om iedere zaak van twee kanten te bekijken en daarop te anticiperen.

Daarnaast adviseert zij cliënten in staatssteunrechtelijke kwesties. Ook staat zij zowel kartellisten als slachtoffers van kartels bij in zaken rondom private schadevergoeding vanwege inbreuk op het mededingingsrecht. Tot haar cliënten rekent Nikee onder andere (decentrale) overheden en ondernemingen. Bij de behandeling van een zaak zorgt Nikee ervoor dat de strategie goed aansluit op de politieke of commerciële belangen.

Nikee procedeert zowel voor de Nederlandse rechter als voor het Europese Hof van Justitie. Daarnaast heeft zij ervaring met aanbestedingsprocedures van de Europese instellingen (financiële verordening), staatssteunmeldingen bij de Europese Commissie en procedures bij de mededingingsautoriteiten.

Recente werkzaamheden

Zo trad zij onlangs op in een zaak over reële tarieven in de zorg voor meerdere zorgaanbieders tegen de gemeente Rotterdam en vertegenwoordigde zij ProRail in kort gedingen en een bodemprocedure over het onderhoud van het Nederlandse spoor. Daarnaast staat zij gedupeerden bij in schadevergoedingsprocedures als gevolg van inbreuken op het mededingingsrecht. Tot slot voert zij procedures bij het Hof van Justitie voor Nederlandse gemeenten en ondernemingen, waaronder in een procedure voor Imagina Audiovisual SL ten aanzien van uitsluiting in aanbestedingen van de EU instellingen.

Opleidingen, activiteiten en lidmaatschappen

Nikee heeft Internationaal en Europees recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij heeft zich met name gericht op het mededingings- en ondernemingsrecht. Als onderdeel van haar master heeft zij tevens aan de Université Jean Moulin Lyon III in Frankrijk gestudeerd. Nikee heeft in 2021 de specialisatieopleiding (Grotius) Nationaal en Internationaal Contracteren cum laude afgerond.

Naast haar werkzaamheden als advocaat verzorgt Nikee cursussen, lezingen en in-house trainingen over het (Europese) aanbestedingsrecht, waaronder voor de Beroepsopleiding Advocaten, en organiseert zij jaarlijks een aanbestedingsseminar. Tot slot publiceert Nikee in vaktijdschriften zoals JAAN, TA en het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht en is zij lid van de redactie van Gezondheidsrecht Updates (GZR).

Lees meer

Meer over
Nikee

Opleidingen
  • Radboud Universiteit Nijmegen: Internationaal en Europees Recht
  • Université Jean Moulin (Lyon III): Rechten
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Rechtsgebiedenregister

Nikee Groot heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Aanbestedingsrecht
  • Economisch ordeningsrecht (mededingingsrecht)

 

Deze registratie verplicht Nikee elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.