Over Paul Welten

Paul Welten is partner en advocaat civiel bouwrecht bij AKD. Binnen het bouwrecht heeft hij veel ervaring met geschillen die ontstaan tijdens een bouwproject. Denk aan vertragingen, wijzigingen, meerwerken en andere financiële en technische aangelegenheden. In het bijzonder heeft Paul ervaring met claims van aannemers over stagnatieschade. Paul is specialist in feitelijk en juridisch (zeer) omvangrijke en complexe geschillen, waarbij ook andere factoren een rol kunnen spelen. Denk aan politieke gevoeligheden.

Cliënten van Paul zijn vooral overheidsopdrachtgevers zoals gemeenten, waterschappen, woningcorporaties en zorg- en onderwijsinstellingen. Een van hen omschrijft zijn werkwijze als volgt: ‘Ik voel mij comfortabel als Paul onze belangen behartigt. Dit comfort baseer ik op zijn grote betrokkenheid, dossierkennis, analytisch vermogen en prettige manier van communiceren. Vanuit een zekere eigenwijsheid bepaalt hij snel een heldere en realistische strategie.’ Paul verzorgt regelmatig inhouse cursussen op gebied van de UAV 2012 en de UAV-GC 2005. In 2015 was hij spreker op het Nationaal Bouwrechtdiner voor de Academie voor de Rechtspraktijk (‘stagnatieschade aannemer’). Hij is lid van de Vereniging voor Bouwrecht en de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten.

Naast zijn procespraktijk is Paul thuis in het beoordelen en opstellen van design- en buildcontracten, al dan niet met meerjarig onderhoud. Ook vervaardigt hij op maat gemaakte model(basis)overeenkomsten en -voorwaarden. Hierbij komt zijn praktijkkennis goed van pas. Paul beschikt over parate kennis over regelingen die van belang zijn, zoals STABU, RAW, UAV 2012 en UAV-GC 2005. Ook heeft hij veel ervaring met procederen bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw en de civiele rechter.

Lees meer

Meer over
Paul

Opleidingen
  • Universiteit Tilburg: master Privaatrecht
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Lidmaatschap
  • VBR-A - Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten
Rechtsgebiedenregister

Paul Welten heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Vastgoedrecht


Deze registratie verplicht Paul elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Meer Insights

Insights

UAV-GC 2005: wie is verantwoordelijk?

28 jul 2017 | Publicatie

Hoe is dit nu geregeld?

Fast Track Bindend Adviesprocedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw; een goed alternatief?

27 feb 2017 | Blog

Menig opdrachtgever en aannemer zal zich herkennen in de volgende situatie.

Stagnatieschade in de praktijk

01 okt 2015 | Publicatie

Een aannemer claimt van een opdrachtgever kosten in verband met ontstane vertragingen in een bouwproject.