Over Petra Van Pul-Koens

Petra werkt vanaf 1990 bij AKD. Ze werkte sindsdien voor diverse praktijkgroepen van AKD. Vanaf 2004 is Petra werkzaam voor de praktijkgroep Intellectual Property, IT & Data Protection. Ze is een gewaardeerd en ervaren lid van het team.

Petra is werkzaam als paralegal en richt zich in het bijzonder op merken en modellen, namelijk de registratie daarvan en handhaving van rechten bij de douane in geval van namaak.

Registratie van merken en modellen; beheer
Petra heeft in de eerste plaats ruime ervaring met registratie van merken en modellen in binnen- en buitenland. Ze is betrokken bij beschikbaarheidsonderzoeken en het opstellen en indienen van aanvragen bij autoriteiten zoals het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, het European Intellectual Property Office en het Internationale Bureau van de World Intellectual Property Organisation. Uiteraard houdt zij zich ook bezig met de opvolging van zogenaamde office actions van de relevante Intellectual Property Offices en is ze betrokken bij acties door derden tegen de verlening van merken- en of modellenrechten.

Ten aanzien van beheer speelt Petra een belangrijk rol bij de bewaking van merken in het geval van de aanvraag van jongere merken die conflicteren met merken die AKD beheert voor haar cliënten.

Petra onderhoudt ook een goede band met de buitenlandse kantoren waar AKD mee samenwerkt voor het doeleinde van registratie in het buitenland.

Namaakbestrijding
Petra heeft verder ruime ervaring met bestrijding van namaak. In het bijzonder heeft ze ervaring met acties bij de douane, zoals het indienen van verzoeken om optreden en het opvolgen van meldingen van invoer van namaakproducten.

Opleiding
In 2017 volgde zij de Paralegalcursus Merken- en Modellenrecht van de Benelux vereniging voor merken- en modellenrecht, BMM.

 

Lees meer

Meer over
Petra

Opleidingen
  • Paralegalcursus Merken- en Modellenrecht, Benelux vereniging voor merken- en modellenrecht (BMM)