Over Pieter Kuypers

Pieter Kuypers is partner en advocaat bij AKD.

Hij maakt onderdeel uit van het team Europees en mededingingsrecht en werkt hoofdzakelijk vanuit Brussel, maar is ook regelmatig op andere AKD-vestigingen werkzaam. Hij is gespecialiseerd in Europees recht en richt zich binnen dit rechtsgebied op aanbestedings-, mededingings- en staatssteunrecht. Binnen het aanbestedingsrecht heeft hij als bijzondere specialiteit aanbestedingen van de EU instellingen die vallen onder de toepassing van het EU Financieel Reglement 2018/1046/EU. Daarnaast heeft Pieter bijzonder veel kennis van het internationaal privaatrecht, omdat hij op dit rechtsgebied zijn proefschrift heeft geschreven (Universiteit Leiden 2008: Forumkeuze in het Nederlandse internationaal privaatrecht). Hij behandelt zaken waarbij zorg, energie, concurrentie en de overheid betrokken zijn.

Pieter adviseert en procedeert in zaken waarbij deze rechtsgebieden aan de orde zijn. Als hij procedeert, vertegenwoordigt hij ondernemingen, overheden en semioverheden bij de Europese en Nederlandse gerechten. Zo werkt hij onder meer met Prorail, Malmberg (Sanoma), Eurofins en de gemeente Utrecht. Zijn cliënten waarderen zijn slimme oplossingen, strategisch advies en praktische benadering. Pieter overtuigt dankzij zijn ruime ervaring en scherpe juridische kennis, niet alleen in de diepte maar ook in de breedte.

Recente zaken

Zo trad hij onlangs op in de zaak over de PCR testen en vertegenwoordigde hij ProRail in kort gedingen en een bodemprocedure over het onderhoud van het Nederlandse spoor. Daarnaast voerde hij procedures bij het Hof van Justitie voor Natuurmonumenten en de Nederlandse Landschappen (Landschap.NL) en procedeerde bij voor Imagina Audiovisual SL ten aanzien van uitsluiting in aanbestedingen van de EU instellingen.

Opleidingen, activiteiten en lidmaatschappen

Pieter is hoogleraar Europees en nationaal aanbestedingsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en onder meer docent bij de Europäische Rechtswissenschaft Akademie (ERA) in Trier (Duitsland) en het Centrum voor Postacademisch Onderwijs (CPO). Hij is daarnaast docent in de Grotius Opleiding aanbestedingsrecht en de Beroepsopleiding Gemeentejuristen. Verder geeft hij gastcolleges aan andere universiteiten in binnen- en buitenland.

Pieter publiceert regelmatig en heeft enkele boeken het licht laten zien, zoals een handelseditie van zijn proefschrift over forumkeuze in het internationale privaatrecht (2008), in de serie Boom Basics het boek Aanbestedingsrecht (2021), de EU Staatssteunregels (2020) en Garanties in de rechtspraktijk (2015). In mei 2022 verschijnt het boek Marktwerking in het sociaal Domein.

Pieter publiceert niet alleen regelmatig, maar is ook lid van de redacties van het Tijdschrift voor Bouwrecht en het Tijdschrift voor Staatssteun. Daarnaast is Pieter expertlid van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Deze commissie heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat ingesteld om te bemiddelen in aanbestedingsprocedures. Ook brengt de commissie onafhankelijke niet-bindende adviezen uit aan betrokken partijen in een aanbestedingsprocedure. Voorts heeft hij in samen met de Kwink Groep de werking van de Aanbestedingswet in opdracht van het ministerie van Economische zaken en Klimaat geëvalueerd.

Bovendien is Pieter arbiter of bindend adviseur in geschillen die spelen op de genoemde rechtsgebieden. Ook is hij lid van de Raad van Advies van Roger BV.

Pieter is daarnaast maatschappelijk actief. Zo is hij lid van het bestuur Les Amis de l’école Hamaide ASBL en lid van de Raad van Advies van de Dutch Network Brussels.

Lees meer

Meer over
Pieter

Opleidingen
 • Universiteit Utrecht: Nederlands- en internationaal recht
 • King's College London: EC Law
Toegelaten tot de orde van advocaten
 • Nederland
 • Brussel
Lidmaatschap
 • NVIR - Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht
 • Belgische Vereniging voor Europees Recht
 • American Chamber of Commerce
 • AIJA - Association Internationale des Jeunes Avocats
 • IBA - International Bar Association
Rechtsgebiedenregister

Pieter Kuypers heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

 • Aanbestedingsrecht
 • Burgerlijk procesrecht
 • Economisch ordeningsrecht

Deze registratie verplicht Pieter elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.