Over Pieter Kuypers

Pieter Kuypers is partner en advocaat bij AKD. Hij is gespecialiseerd in Europees recht en richt zich binnen dit rechtsgebied op aanbestedings-, mededingings- en staatssteunrecht. Daarnaast heeft Pieter bijzonder veel kennis van het internationaal privaatrecht. Hij behandelt zaken waarbij zorg, energie, concurrentie en de overheid betrokken zijn.

Pieter adviseert in zaken waarbij deze rechtsgebieden aan de orde zijn. Hij vertegenwoordigt ondernemingen, overheden en semioverheden bij de Europese en Nederlandse gerechten. Zo werkt hij onder meer met Prorail, Malmberg (Sanoma) en de gemeente Tilburg. Zijn cliënten waarderen zijn slimme oplossingen, strategisch advies en praktische benadering. Pieter overtuigt dankzij zijn ruime ervaring en scherpe juridische kennis.

Ook is Pieter hoogleraar Europees en nationaal aanbestedingsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en docent aanbestedingsrecht bij de Amsterdam School of Real Estate en Europees recht aan de Universiteit Utrecht. Verder geeft hij gastcolleges aan andere universiteiten in binnen- en buitenland.

Naast zijn werk als advocaat en docent is Pieter expertlid van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Deze commissie heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat ingesteld om te bemiddelen in aanbestedingsprocedures. Ook brengt de commissie niet-bindende adviezen uit aan betrokken partijen.

Bovendien is Pieter arbiter of bindend adviseur in geschillen die spelen op de genoemde rechtsgebieden. Ook is hij lid van de Raad van Advies van Appeldoorn Tendermanagement BV.

Pieter is daarnaast maatschappelijk actief. Zo is hij lid van het bestuur van École Amélie Hamaïde ASBL, Les Amis de l’école Hamaide ASBL en lid van de Raad van Advies van de Dutch Network Brussels.

Lees meer

Meer over
Pieter

Opleidingen
  • Universiteit Utrecht: Nederlands- en internationaal recht
  • King's College London: EC Law
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
  • Brussel
Lidmaatschap
  • NVIR - Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht
  • Belgische Vereniging voor Europees Recht
  • American Chamber of Commerce
  • AIJA - Association Internationale des Jeunes Avocats
  • IBA - International Bar Association
Rechtsgebiedenregister

Pieter Kuypers heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

- Aanbestedingsrecht
- Burgerlijk procesrecht
- Economisch ordeningsrecht

Deze registratie verplicht Pieter elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.