Over Robert Hoepel

Robert Hoepel is partner en advocaat bij AKD. Hij is gespecialiseerd in scheepvaartrecht, met als focus geschillenbeslechting bij aanvaringen, scheepsbouw en reddings- en bergingsaangelegenheden.

Tot zijn cliƫnten rekent hij rederijen en hun verzekeraars (zowel H&M als P&I-verzekeraars). Robert adviseert en procedeert bij geschillen over dekkingen van scheepsverzekeringen, waarin complexe polissen voor zowel scheepvaart als energie samenkomen. Voorbeelden hiervan zijn de Institute Time Clauses Hull, de Bourse Policy for Inland Hull, plezierjacht- en CAR-verzekeringen.

Ook adviseert Robert over scheepsverzekeringspolissen die onder het Nederlands recht vallen, maar standaard Londonmarketbepalingen en/of standaard marktformuleringen bevatten. Naast zijn werk voor AKD is Robert redacteur van Schip en Schade, een maandelijkse uitgave op het gebied van zee- en verzekeringsrecht.

Lees meer

Meer over
Robert

Opleidingen
  • Universiteit Leiden: Nederlands Recht
  • Grotius Academie: Transport Law
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Lidmaatschap
  • Nederlandse Vereniging voor Vervoersrecht (NVV)
  • International Association of Young Lawyers (AIJA)
Rechtsgebiedenregister

Robert Hoepel heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

- Transport- en handelsrecht
- Burgerlijk recht

Deze registratie verplicht Robert elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.