Over Romy Smit 

Romy Smit is advocaat bij AKD. Zij is gespecialiseerd in ondernemingsrechtelijke en commerciële geschillenbeslechting. Romy adviseert en procedeert veelvuldig (eerste aanleg en hoger beroep) over onder andere:

  • aandeelhoudersgeschillen, geschillen tussen bestuurders onderling en tussen aandeelhouders en het bestuur van een vennootschap;
  • overnamegeschillen;
  • bestuurdersaansprakelijkheidskwesties (bijvoorbeeld bij faillissementen);
  • aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaars (bijvoorbeeld bij beroepsfouten van advocaten en accountants);
  • (internationale) handelsgeschillen voortvloeiend uit commerciële contracten.

Romy is een volhardende advocaat; ze wil altijd het maximale resultaat behalen. Ze is niet alleen inhoudelijk en procesmatig sterk, maar ook praktisch ingesteld als het gaat om het oplossen van een geschil. Daarbij is Romy niet alleen zakelijk, maar volgens haar cliënten ook vriendelijk en betrokken.

Daarnaast heeft Romy kennis op het gebied van beslag- en executierecht. Zij heeft ervaring met het leggen van diverse soorten beslagen, het voeren van kort gedingen tot opheffing van beslagen en executie kort gedingen.

Naast haar werk voor AKD publiceert Romy regelmatig in onder andere het Tijdschrift voor Insolventierecht (TVI), F-Facts en voor het International Law Office (ILO).

Lees meer

Meer over
Romy

Opleidingen
  • Grotius: Vennootschaps- en Ondernemingsrecht (cum laude)
  • Universiteit van Amsterdam: master ondernemingsrecht - Commerciële Rechtspraktijk
  • Universiteit van Amsterdam: bachelor Rechtsgeleerdheid
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Rechtsgebiedenregister

Romy Smit heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Burgerlijk procesrecht


Deze registratie verplicht Romy elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Meer Insights

Insights

Aandeelhoudersvergaderingen in tijden van het coronavirus

25 mrt 2020 | Blog

In hoeverre is het mogelijk om aandeelhoudersbesluiten te nemen? En kan een aandeelhoudersvergadering volledig virtueel plaatsvinden?

Bevrijdende betaling naar bankrekening op vervalste factuur

26 nov 2018 | Publicatie

Het komt steeds vaker voor dat brievenbussen worden gelicht, waarna facturen door derden worden vervalst.