Over Ron de Martines

Ron de Martines is advocaat bij AKD. Ron houdt zich bezig met het (overheids-)privaatrecht en gereguleerde markten, met een focus op warmte, waterstof en telecommunicatie.

In het (overheids-)privaatrecht staat Ron zowel overheden als private partijen bij. Dit betreft onder meer het opstellen en beoordelen van overeenkomsten, bijvoorbeeld in het kader van gebiedsontwikkeling. Ook de publiekrechtelijke zijde van gebiedsontwikkeling, zoals bijvoorbeeld de Wet voorkeursrecht gemeenten, passeert hierbij vaak de revue.

Op het gebied van het warmterecht houdt Ron zich onder meer bezig met het begeleiden van de aanleg van warmtenetten, het opstellen van leveringsovereenkomsten met algemene voorwaarden, en het in kaart brengen van de posities van partijen in de energietransitie. Ron was onder meer betrokken bij verschillende proeftuinen aardgasvrije wijken. Daarbij staat Ron niet alleen (lokale) overheden bij, maar ook woningcorporaties, ontwikkelaars en leveranciers.

Naast zijn werkzaamheden bij adviseren en procederen schrijft hij regelmatig artikelen, annotaties en blogs over deze onderwerpen.

Lees meer

Meer over
Ron

Opleidingen
  • Tilburg University: Rechten
Meer Insights

Insights

Het AKD Energy magazine maart 2023

06 mrt 2023 | Publicatie

De energietransitie: juridische actualiteiten, verdieping en meer

Het AKD Energy magazine oktober 2022

21 okt 2022 | Publicatie

De energietransitie: juridische actualiteiten, verdieping en meer