Over Sébastien Dauber

Sébastien is advocaat bij AKD. Vanuit Luxemburg adviseert hij internationale cliënten, waaronder grote private equity-huizen, hedge funds en niet-gereguleerde onroerendgoedfondsen, over de structuur en financiering van internationale transacties, het opzetten van joint-ventures en securitisatie-instrumenten, vennootschappelijke (re-)organisaties, fusies en overnames, ontvlechtingen, afspraken over prestatiebeloningen en andere zaken op het gebied van corporate governance.

Sébastien zoekt oplossingen voor ingewikkelde zakelijke kwesties inzake de (her)structurering van de onderneming van zijn cliënten. Verder verleent hij hoogwaardig advies over financieringen, met de nadruk op financiële transacties, het bancaire verkeer, securitisaties en (her)structureringen. Sébastien assisteert ook inleners en uitleners bij een divers palet aan financieringstransacties en geeft advies over financiëlezekerheidsovereenkomsten, financiële instrumenten en de daarmee samenhangende transactiedocumentatie.

Sébastien is afgestudeerd aan het Institute of Business Administration in Poitiers, Frankrijk, met een Masters in financial engineering and corporate finance. Tevens heeft hij aan de Universiteit van Nancy, Frankrijk, een Masters in vennootschapsrecht. Aan deze laatste universiteit heeft Sébastien ook twee Bachelors behaald, in economie en vennootschapsrecht.

Lees meer

Meer over
Sébastien

Opleidingen
  • Institute of Business Administration of Poitiers, France: Master in financial engineering and corporate finance 
  • Universiteit van Nancy: Master in business law 
  • Universiteit van Nancy: Dubbele bachelor economics and business law
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Luxemburg