Over Sander Schildt

Sander Schildt is belastingadviseur bij AKD. Hij is gespecialiseerd in vennootschapsbelasting, dividendbelasting, internationaal belastingrecht en de grensoverschrijdende inkomstenbelastingaspecten van de directeur-grootaandeelhouder. Sander adviseert voornamelijk over de fiscale aspecten van (grensoverschrijdende) transacties zoals fusies, overnames en herstructureringen.

Daarnaast is Sander betrokken bij het opzetten van efficiënte internationale houdster- en financieringsstructuren. Ook adviseert hij cliënten over de grensoverschrijdende fiscale aspecten van hun internationale bezittingen. Bovendien staat hij cliënten bij met de aanvraag van een advanced tax ruling en bij (boeken)onderzoek door de Belastingdienst.

Sander werkt daarbij voor de Aziëdesks van AKD (Japan, Zuid-Korea en China). Zijn cliënten zijn onder andere nationaal en internationaal opererende ondernemingen en vermogende particulieren.

Lees meer