Over Sanne Schipper

Sanne Schipper is sinds augustus 2015 advocaat bij AKD in Breda, waar ze deel uitmaakt van de sectie Overheid & Onderneming. Sanne staat zowel overheden als bedrijven en particulieren bij in bestuursrechtelijke zaken en geschillen. Sanne is gespecialiseerd in het omgevingsrecht, milieurecht en energierecht.

Binnen het omgevings- en energierecht houdt Sanne zich vooral bezig met de rol die decentrale overheden hebben in de energietransitie. Zij heeft een bijzondere interesse in het gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals bodemenergiesystemen, geothermie en aquathermie en mestvergistingsinstallaties.

Sanne adviseert ook semi-publieke en private organisaties over deze onderwerpen. Zij adviseert daarbij niet alleen over de mogelijkheden die er zijn onder de huidige wet- en regelgeving, maar ook over toekomstige wet- en regelgeving, zoals de Omgevingswet, de toekomstige Mijnbouwwet en de Warmtewet 2. Sanne geeft ook regelmatig cursussen en presentaties over deze onderwerpen.

Cliënten van Sanne zijn zowel overheden als bedrijven en particulieren. Haar cliënten waarderen haar duidelijke uitleg van lastige zaken, praktische oplossingen en persoonlijke benadering.

Sanne heeft Internationaal en Europees recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is in 2014 afgestudeerd. Haar scriptie schreef zij over de mogelijkheden die het Europees en Nederlands energierecht bieden om duurzaam opgewekte elektriciteit te distribueren en zij adviseert nog steeds regelmatig over energie-infrastructurele projecten.

Sanne heeft een aantal jaren voor een politieke partij gewerkt en heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Daarnaast heeft Sanne regelmatig meegedaan aan pleitwedstrijden en werd zij uitgeroepen tot beste Nederlandse pleiter bij de Zuidelijke pleitwedstrijden 2018 en won ze de tweede prijs bij de Oost-Brabantse Pleitwedstrijden 2018. In 2021 heeft Sanne de Grotius specialisatieopleiding Omgevingsrecht cum laude afgerond.

Lees meer

Meer over
Sanne

Opleidingen
  • Grotius Academie: Specialisatieopleiding Omgevingsrecht (cum laude)
  • Rijksuniversiteit Groningen: master Internationaal en Europees recht
  • Rijksuniversiteit Groningen: bachelor Internationaal en Europees Recht
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Lidmaatschap
  • Vereniging Administratief Recht (VAR) 
  • Vereniging voor Milieurecht (VMR) 
  • Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER)
  • Vereniging de Jonge Balie Zeeland-West-Brabant (actief lid)
Rechtsgebiedenregister

Sanne Schipper heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Omgevingsrecht (subexpertises Ruimtelijk bestuursrecht, Milieurecht, Natuurbeschermingsrecht en Waterrecht)
  • Bestuursrecht (subexpertises Bestuursprocesrecht en Handhavingsrecht)


Deze registratie verplicht Sanne elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Meer Insights

Insights

Het AKD Energy magazine maart 2023

06 mrt 2023 | Publicatie

De energietransitie: juridische actualiteiten, verdieping en meer

Het AKD Energy magazine oktober 2022

21 okt 2022 | Publicatie

De energietransitie: juridische actualiteiten, verdieping en meer

De Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie en de regierol van de gemeente

17 okt 2022 | Publicatie

Keesjan Meijering, Ron de Martines en Sanne Schipper in Vastgoedrecht