Over Sebastiaan Moolenaar

Sebastiaan Moolenaar is advocaat en partner bij AKD. Hij is gespecialiseerd in internationale handelszaken. Sebastiaan adviseert en procedeert over commerciële contracten in de gehele supply chain.

De cliënten van Sebastiaan zijn internationaal opererende entiteiten met een grensoverschrijdend distributie- of agentuurnetwerk. Ook ondersteunt hij handelaren in grondstoffen en buitenlandse ondernemingen die vanuit Nederland goederen of diensten in Europa willen verkopen.

Daarnaast staat hij wereldwijd opererende ondernemingen bij met het naleven van hun verplichtingen op het gebied van supply chain due dilligence en compliance, en bij onderbrekingen van hun waardeketen door interventie van private ondernemingen (handelscrediteuren, financiers, logistieke dienstverleners) of overheden (exportcontrole, sancties, douane-handhaving).

De internationale handel vraagt om inzicht in internationale ontwikkelingen die het bedrijfsleven beïnvloeden. Daarnaast is gespecialiseerde en geïntegreerde kennis nodig van de constant wijzigende grensoverschrijdende handelsstromen, waarbij ondernemingen te maken krijgen met een breed spectrum aan juridische aspecten. Met een constant oog op de commerciële verhoudingen en belangen staat Sebastiaan op een pragmatische manier ondernemingen bij met het onderhandelen en opstellen van hun contracten, het beëindigen van (duur)overeenkomsten, en het oplossen van commerciële geschillen door arbitrage of gerechtelijke procedures.

Lees meer

Meer over
Sebastiaan

Opleidingen
  • Universiteit Utrecht: Internationaal publiek- en privaatrecht
  • King’s College London: LL.M International Commercial Law
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Lidmaatschap
  • Union Internationale des Avocats:

    • Director of Congresses
    • Voormalig Director of Commissions, en voorzitter van de UIA Private International Law Commission
  • Commissie Internationaal Privaatrecht
Rechtsgebiedenregister

Sebastiaan Moolenaar heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Transport- en handelsrecht


Deze registratie verplicht Sebastiaan elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.