Over Sebastiaan Moolenaar

Sebastiaan Moolenaar is advocaat en partner bij AKD. Hij is gespecialiseerd in internationale handelszaken. Sebastiaan adviseert en procedeert over commerciële contracten in de gehele supply chain. Hij treedt regelmatig op in grensoverschrijdende geschillen over eigendomskwesties, beslagen en zekerheidsrechten, en de tenuitvoerlegging van buitenlandse gerechtelijke en arbitrale vonnissen.

De cliënten van Sebastiaan zijn internationaal opererende entiteiten met een grensoverschrijdend distributie- of agentuurnetwerk. Ook ondersteunt hij handelaren in grondstoffen en buitenlandse ondernemingen die vanuit Nederland goederen of diensten in Europa willen verkopen.

Daarnaast staat hij wereldwijd opererende ondernemingen bij als hun supply chain onderbroken wordt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door interventie van private ondernemingen (schuldeisers, financiers, logistieke dienstverleners) of overheden (exportcontrole, sancties, douane-handhaving).

Zijn cliënten waarderen Sebastiaans pragmatische aanpak. Ook maken ze graag gebruik van zijn kennis over de juridische en operationele aspecten van de internationale waardeketen.

De internationale handel vraagt om inzicht in internationale ontwikkelingen die het bedrijfsleven beïnvloeden. Daarnaast is kennis nodig van de branche en een gespecialiseerde en geïntegreerde dienstverlening. In de huidige grensoverschrijdende handelsstromen krijgen ondernemingen namelijk te maken met een breed spectrum aan juridische aspecten. Denk aan contractmanagement, logistieke dienstverlening, handelsbeperkingen, betalingsstructuren en geschillenbeslechting.

Dankzij gedegen kennis van al deze aspecten is Sebastiaan in staat zijn cliënten te helpen bij hun activiteiten in de gehele waardeketen. Met een constant oog op de commerciële verhoudingen en belangen staat Sebastiaan ondernemingen bij met het onderhandelen en opstellen van contracten, het beëindigen van duurovereenkomsten, en het oplossen van handelsgeschillen door arbitrage of gerechtelijke procedures.

Lees meer

Meer over
Sebastiaan

Opleidingen
  • Universiteit Utrecht: Internationaal publiek- en privaatrecht
  • King’s College London: LL.M International Commercial Law
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Lidmaatschap
  • Union Internationale des Avocats:

    • Director of Congresses
    • Voormalig Director of Commissions, en voorzitter van de UIA Private International Law Commission
  • Commissie Internationaal Privaatrecht
Rechtsgebiedenregister

Sebastiaan Moolenaar heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Transport- en handelsrecht


Deze registratie verplicht Sebastiaan elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.