Over Stefan van de Sande

Stefan van de Sande is advocaat bij de Hoge Raad. Hij heeft zich gespecialiseerd in overheidsprivaatrecht en burgerlijk procesrecht. Hierover procedeert hij bij de rechtbanken en gerechtshoven. Als cassatieadvocaat behandelt hij cassatieberoepen en brengt hij cassatieadvies uit. Daarbij ligt de nadruk op de aansprakelijkheid van de overheid uit onrechtmatige overheidsdaad.

Stefan heeft jarenlange ervaring met de behandeling van aansprakelijkstellingen van (onder meer) gemeenten, provincies en waterschappen. Bijvoorbeeld bij onrechtmatige besluiten, de niet-nakoming van toezeggingen, het verstrekken van onjuiste informatie, niet-tijdig beslissen, wegbeheerdersaansprakelijkheid en onrechtmatige gevaarzetting.

Cliënten van Stefan zijn overheden, semioverheden, bedrijven en burgers. Zijn cliënten waarderen zijn juridische vakkennis, inhoudelijke betrokkenheid en praktische aanpak. Hij reageert snel, adviseert helder en denkt overal aan.

Ook is Stefan auteur van een proefschrift en een groot aantal wetenschappelijke artikelen en annotaties, waaronder de toonaangevende ‘Kroniek overheidsaansprakelijkheid’. In zijn publicaties is de formele rechtskracht een belangrijk thema.

Stefans aandacht voor overheidsaansprakelijkheid richt zich vooral op het verstrekken van inlichtingen en het doen van mededelingen en andere uitlatingen. In 2019 is hij hierop dan ook gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn proefschrift ging over de vraag wanneer de overheid aansprakelijk is voor schade - en dus schadevergoeding moet betalen - door het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige informatie.

In zijn praktijk richt Stefan zich ook op het algemeen en economisch bestuursrecht. Hij procedeert en adviseert over vergunningen (van rechtswege), subsidies en toezicht en sancties (last onder dwangsom of bestuursdwang, boetes). Denk hierbij aan geschillen op grond van een gemeentelijke Apv, de Wob, de Woningwet, de Drank- en Horecawet, de Wegenwet en verschillende socialezekerheidswetten. Daarnaast adviseert en procedeert hij regelmatig over nadeelcompensatie en planschade.

Stefan is ook een veelgevraagd docent op het gebied van overheidsaansprakelijkheid. Hij geeft regelmatig cursussen en lezingen over de onrechtmatige overheidsdaad, bijvoorbeeld aan overheden en rechterlijke instanties. Tot slot is Stefan lid van de deelredactie van het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, de redactieraad van de AB Rechtspraak Bestuursrecht en de VAR Vereniging voor Bestuursrecht.

Lees meer

Meer over
Stefan

Opleidingen
  • Radboud Universiteit: Overheidsaansprakelijkheid
  • Universiteit van Tilburg: Staats- en bestuursrecht
Toegelaten tot de orde van advocaten

Nederland

Rechtsgebiedenregister

Stefan van de Sande heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

- Verbintenissenrecht
- Cassatie (civiel)

Deze registratie verplicht Stefan elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.