Over Taco van der Valk

Taco van der Valk is advocaat en partner bij AKD. Hij is gespecialiseerd in internationale handel (handelskoop, internationale betaling) en het vervoer van goederen en personen.

Hij richt zich voornamelijk op contractuele kwesties (bevrachting, cognossementen, (zee)vrachtbrieven) en op transnationaal procesrecht (arbitrage, beslag op schepen en luchtvaartuigen, beperking van aansprakelijkheid van scheepseigenaren, insolventie, scheepsveilingen).

Binnen de vakgroep Transport & Trade van AKD, is Taco verantwoordelijk voor het kennismanagement, waaronder de voortzetting van het knowhow-systeem van Professor Schadee.

Ook heeft hij een focus op arbitrage. Taco treedt met enige regelmaat op als arbiter (ad hoc, Unum, Fenex) en behandelt zaken betreffende de tenuitvoerlegging of vernietiging van arbitrale vonnissen. Hij was lid van het oprichtingsbestuur van de Dutch Arbitration Association (DAA) en is momenteel lid van de Raad van Advies van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI).

Daarnaast is hij als raadsheer-plaatsvervanger actief binnen het Team Handel van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch en is hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht.

Taco is oud-bestuurslid van het Comité Maritime International (CMI). Binnen het CMI was hij onder meer actief als secretaris van de werkgroep die verantwoordelijk was voor de totstandkoming van de York-Antwerp Rules 2016 en de Guidelines on General Average.Ook was hij bijna twintig jaar redactiesecretaris van het jurisprudentietijdschrift Schip en Schade. Hij is nu de Nederlandse correspondent voor de CML CMI Database of Judicial Decisions on International Maritime Conventions. De Database wordt beheerd door de National University of Singapore, waar Taco Adjunct External Fellow is.

Lees meer

Meer over
Taco

Opleidingen
 • Universiteit Leiden: Nederlands recht
Toegelaten tot de orde van advocaten
 • Nederland
Lidmaatschap
 • Association of Average Adjusters
 • Commissie Rotterdams Garantieformulier
 • Comité Maritime
  International (membre titulaire)
 • European Maritime Law Association
 • International Bar Association
 • Koninklijke Vereniging voor Internationaal Recht
 • Nederlandse Vereniging voor Vervoerrechtadvocaten
 • Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht
 • Rotterdams Juridisch Genootschap
Rechtsgebiedenregister

Taco van der Valk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

 • Burgerlijk procesrecht
 • Transport- en handelsrecht


Deze registratie verplicht Taco elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.