Over Teije van Dijk

Teije van Dijk is partner en advocaat bij AKD. Hij is gespecialiseerd in privaatrechtelijk bouw- en vastgoedrecht. Hierbij richt Teije zich op complexe aangelegenheden (zoals projectontwikkeling en daarmee samenhangende contracten) waarbij zowel overheidsinstellingen als private partijen betrokken zijn (publiek-private samenwerkingen). Hij voert in dat verband onderhandelingen en stelt contracten op.

Daarnaast heeft Teije ruime ervaring in het huurrecht, zeker als het gaat om huur van bedrijfsruimte. In bouwrecht- en vastgoedprocedures treedt Teije op voor overheden zoals gemeenten en provincië en private partijen zoals projectontwikkelaars en architecten. Zijn cliënten waarderen zijn kalme houding en overvloedige (procedeer)ervaring.

Teije doceert regelmatig en heeft diverse publicaties op zijn naam staan. Zo is hij coauteur van het handboek Contracten in de bouw en is hij annotator voor het tijdschrift Bouwrecht.

Teije procedeert onder meer bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw, het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) en de burgerlijke rechter.

Lees meer

Meer over
Teije

Opleidingen

Universiteit Maastricht - Nederlands Recht

Toegelaten tot de orde van advocaten

Nederland

Lidmaatschap

Teije is lid van de Vereniging voor Bouwrecht (VBR), de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A) en de Vereniging voor Huurrechtadvocaten (VHA).