Over Thomas Sanders

Thomas Sanders is advocaat bij AKD. Hij is gespecialiseerd in bestuursrecht en daarbinnen in toezichtsrecht en handhavingsrecht. Thomas weet precies waaraan de overheid zich moet houden bij naleving en handhaving van de wet.

Zijn focus is de handhaving van het omgevingsrecht, van de openbare orde en van het algemeen bestuursrecht. Vanuit die kennis kan hij ook goed de risico’s voor een plan of project identificeren en neutraliseren. Thomas rekent zowel overheden als bedrijven en burgers tot zijn cliënten.

Naast zijn werk voor AKD is Thomas docent bij het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht (de SSR). Hij verzorgt daar een deel van de basisopleiding voor bestuursrechters. Ook is Thomas annotator voor het voornaamste jurisprudentietijdschrift in het bestuursrecht: de Administratiefrechtelijke Beslissingen.

Het omgevingsrecht omschrijft hoe het Rijk (ISZW, IL&T), provincies of gemeenten moeten handhaven binnen het ruimtelijke-ordeningsrecht en milieurecht. Zij handhaven bijvoorbeeld op overtredingen van bestemmingsplannen, vergunningen, de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit. Maar ook op overtredingen van sectorspecifieke wet- en regelgeving zoals het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO). Een bijzondere expertise van Thomas is hoe de overheid ingrijpt bij ernstige milieuschade, zoals een bedrijfsbrand, een chemische brand of bij (dreigende) milieuschade.

De handhaving van de openbare orde gaat over hoe het Rijk en gemeenten handhaven bij noodsituaties (noodbevel, noodverordening) en bij ondermijning (corruptie en bedreigingen). Ook beslaat dit werkveld de omgang met volksgezondheid (zoals de drank- en horecawet, de Opiumwet, de tabakswet en APV’s).

De handhaving van het algemeen bestuursrecht gaat over hoe bestuursorganen handhaven op bijzondere regelingen. Het gaat hier om instellingen zoals de NEa, NZa, NVWa, Kanspelautoriteit, ACM, ILT, ISZW en RDW, maar ook gemeenten en provincies. Overtredingen zijn bijvoorbeeld een kansspelvergunning, de intrekking en terugvordering van subsidies of onderwijsbekostiging als sanctie en de intrekking van RDW-erkenningen of -toestemmingen.

Uitdagende handhavingscasus waar u niet uitkomt binnen de overheid? Of wordt u geconfronteerd met handhaving waarvan u twijfelt of het wel door de beugel kan? Mail of bel Thomas om erover van gedachten te wisselen.

Lees meer

Meer over
Thomas

Opleidingen
  • Universiteit Leiden: Bestuursrecht
  • Grotius Academie: Omgevingsrecht (cum laude)
  • Universiteit Leiden: Master Staats- en bestuursrecht
  • Universiteit van Utrecht: Master Economie (gereguleerde markten)
  • Universiteit Leiden: Master Geschiedenis (cum laude)
Toegelaten tot de orde van advocaten

Nederland

Lidmaatschap
  • Voorzitter Redactieraad van Wolters Kluwer Legal & Regulatory Nederland - Module Bestuursrecht
Meer Insights

Insights

Invordering door de overheid

12 nov 2019 | Publicatie

Thomas Sanders in JBPLUS 2019/2.

Wie is er ook alweer overtreder?

11 nov 2019 | Blog

Kan de overheid deze persoon aanspreken in dit geval? Een stappenplan.