Over Vivian van der Kuil

Vivian van der Kuil is partner en advocaat bij AKD. Zij is een (internationaal) procesrechtspecialist met ervaring als voormalig rechter en officier van justitie in civiele en strafzaken. Hierdoor komt zij in complexe procedures tot efficiënte en creatieve oplossingen. Vivian is gespecialiseerd in calamiteiten in de scheepvaart- en energiesector, zoals onder andere hulpverlening, aanvaringen, wrakopruiming en beslag op schepen. Zij is een specialist op het gebied van beperking van aansprakelijkheid.

Vivian treedt onder andere op voor bevrachters, traders, reders, cascoverzekeraars en P&I-clubs. Haar zaken gaan onder andere over bevrachtingsovereenkomsten, cognossementen, offshore en algemene maritieme kwesties (waaronder ook kwesties betreffende het recht van de zee, UNCLOS III). Naast haar praktijk is Vivian docent burgerlijk recht bij de Beroepsopleiding Advocaten. Ook geeft zij workshops en colleges over civiel- en procesrechtelijke onderwerpen en over Internationaal Publiekrecht, bijvoorbeeld over immuniteiten.

Vivian treedt daarnaast op in zaken over civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid voor verontreiniging van zeeschepen, binnenschepen en jachten. Daarnaast houdt zij zich bezig met verzekeringsdekking en andere commerciële en contractuele geschillen over scheepvaart en energie.

Voordat zij in de juridische wereld ging werken, volgde Vivian de opleiding tot officier aan het Koninklijk Instituut voor de Marine. Zij werkte bij de Nederlandse Marine aan boord van diverse schepen als officier Zeedienst.

Lees meer

Meer over
Vivian

Opleidingen
  • Universiteit Utrecht: Internationaal Publiekrecht
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Lidmaatschap
  • NVV Voorzitter Commissie Rechtspraak & Arbitrage
  • Bestuurslid WISTA The Netherlands
  • Member International Law Association (ILA) and Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht (KNVR)
  • Member Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP)
  • Bestuurslid Dorus Rijkers Fonds
  • Arbiter bij UNUM
Rechtsgebiedenregister

Vivian van der Kuil heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

- Burgerlijk procesrecht
- Transport- en handelsrecht
- Verzekeringsrecht

Deze registratie verplicht Vivian elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.