Over Wienke Zwier

Wienke Zwier is advocaat bij AKD. Zij is gespecialiseerd in omgevingsrecht in brede zin met een focus op natuurbeschermingsrecht. Wienke richt zich onder meer op vergunnings- en ontheffingstrajecten en handhavingskwesties op grond van de Wet natuurbescherming. Ook adviseert ze over planprocedures waarin natuur een rol speelt en behandelt zij stikstofgerelateerde vraagstukken. Daarnaast adviseert en vertegenwoordigt Wienke cliënten in procedures over omgevingsvergunningen, ruimtelijke plannen en milieuvraagstukken. Bovendien publiceert en doceert Wienke regelmatig over onderwerpen uit haar praktijk.

Wienke staat met name overheden, bedrijven en instellingen uit de non-profitsector bij. Haar cliënten waarderen haar kritische juridische blik en de rust waarmee zij ingewikkelde vraagstukken weet terug te brengen tot de kern. Haar meerwaarde is dat Wienke niet alleen de taal van het wetboek spreekt, maar ook die van ecologen en aannemers. Wienke’s focus op natuur en milieu komt voort uit een persoonlijke passie. Het zaadje werd geplant in de kindertijd, tijdens wandelingen in de natuur en excursies met boswachters. In haar studie in Groningen en London, Ontario, verdiepte zij zich in de regelgeving rondom natuur en milieu. Tijdens een stage in Argentinië, bij het Center for Human Rights and Environment, hield zij zich bezig met de relatie tussen mensenrechten en de staat van het milieu en toegang tot milieu-informatie. Als advocaat is Wienke betrokken geweest bij diverse ontwikkelingen rondom Natura 2000-gebieden. Voorbeelden hiervan zijn de aanwijzing van de Leenheerenpolder, ontpoldering van de Hedwigepolder en ontwikkelingen die leiden tot extra stikstof op of verstoring in Natura 2000-gebieden.

Daarnaast heeft Wienke ruime ervaring met het soortenbeschermingsrecht, dat bijvoorbeeld speelt bij gebiedsontwikkeling, sloop en nieuwbouw, en wildbeheer. Ook adviseert ze over onder meer energieprojecten, woningbouw- en renovatieprojecten, ontwikkeling van bedrijventerreinen en infrastructurele projecten.

Lees meer

Meer over
Wienke

Opleidingen
  • Rijksuniversiteit Groningen: Staats- en Bestuursrecht
  • Rijksuniversiteit Groningen: Internationaal en Europees recht
  • University of Western Ontario, Canada
  • VMA/Grotius: Specialisatieopleiding Ruimtelijke Ordenings- en Milieurecht
Toegelaten tot de orde van advocaten

Nederland

Meer Insights

Insights

Kabinet presenteert maatregelen stikstof en PFAS

13 nov 2019 | Blog

Met welke maatregelen wil het kabinet de situatie rondom stikstof en PFAS vlottrekken?

Veel bouwprojecten op losse schroeven door uitspraak RvS

19 jun 2019 | Publicatie

De Raad van State heeft onlangs een streep gezet door het Programma Aanpak Stikstof.

Meer Events

Events

18 november 2019

Middag van de Projectontwikkeling

Onder andere gaan we in op de Wet kwaliteitsborging, PAS en de voortgang betreffende de Omgevingswet.

12 december 2019

Corporatiemiddag

Workshops voor woningcorporaties.

16 december 2019

Stikstof – de impasse voorbij?

Al zes maanden houdt de stikstofproblematiek Nederland in haar greep.