Over Wienke Zwier

Wienke Zwier is advocaat bij AKD. Zij is gespecialiseerd in omgevingsrecht in brede zin met een focus op natuurbeschermingsrecht. Wienke richt zich onder meer op vergunnings- en ontheffingstrajecten en handhavingskwesties op grond van de Wet natuurbescherming. Ook adviseert ze over planprocedures waarin natuur een rol speelt en behandelt zij stikstofgerelateerde vraagstukken. Daarnaast adviseert en vertegenwoordigt Wienke cliënten in procedures over omgevingsvergunningen, ruimtelijke plannen en milieuvraagstukken. Bovendien publiceert en doceert Wienke regelmatig over onderwerpen uit haar praktijk.

Wienke staat met name overheden, bedrijven en instellingen uit de non-profitsector bij. Haar cliënten waarderen haar kritische juridische blik en de rust waarmee zij ingewikkelde vraagstukken weet terug te brengen tot de kern. Haar meerwaarde is dat Wienke niet alleen de taal van het wetboek spreekt, maar ook die van ecologen en aannemers. Wienke’s focus op natuur en milieu komt voort uit een persoonlijke passie. Het zaadje werd geplant in de kindertijd, tijdens wandelingen in de natuur en excursies met boswachters. In haar studie in Groningen en London, Ontario, verdiepte zij zich in de regelgeving rondom natuur en milieu. Tijdens een stage in Argentinië, bij het Center for Human Rights and Environment, hield zij zich bezig met de relatie tussen mensenrechten en de staat van het milieu en toegang tot milieu-informatie. Als advocaat is Wienke betrokken geweest bij diverse ontwikkelingen rondom Natura 2000-gebieden. Voorbeelden hiervan zijn de aanwijzing van de Leenheerenpolder, ontpoldering van de Hedwigepolder en ontwikkelingen die leiden tot extra stikstof op of verstoring in Natura 2000-gebieden.

Daarnaast heeft Wienke ruime ervaring met het soortenbeschermingsrecht, dat bijvoorbeeld speelt bij gebiedsontwikkeling, sloop en nieuwbouw, en wildbeheer. Ook adviseert ze over onder meer energieprojecten, woningbouw- en renovatieprojecten, ontwikkeling van bedrijventerreinen en infrastructurele projecten.

Lees meer

Meer over
Wienke

Opleidingen
  • Rijksuniversiteit Groningen: Staats- en Bestuursrecht
  • Rijksuniversiteit Groningen: Internationaal en Europees recht
  • University of Western Ontario, Canada
  • VMA/Grotius Academie: Specialisatieopleiding Ruimtelijke Ordenings- en Milieurecht
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Rechtsgebiedenregister

Wienke Zwier heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Omgevingsrecht


Deze registratie verplicht Wienke elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Meer Insights

Insights

Annotatie van Wienke Zwier in Tijdschrift voor Bouwrecht

10 sep 2021 | Publicatie

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 21 april 2021

Wienke Zwier in IBR podcast

29 mrt 2021 | Publicatie

Over de actualiteiten Soortenbeschermingsrecht