Over Zabdaj Pollen

Zabdaj Pollen is partner en advocaat bij AKD. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en de transactiepraktijk. Zabdaj adviseert cliënten in binnen- en buitenland. Dit zijn zowel (strategische) kopers als verkopers en hij geeft advies bij zowel 1-op-1-transacties als controlled auctions. Hij besteedt in de transactieprocedures altijd bijzondere aandacht aan structurering in de fase vóór en in de fase na de transactie.

In zijn praktijkvoering brengt Zabdaj een complex proces terug tot een behapbare transactie. Hierbij begeleidt hij de ondernemer, zodat die zich kan richten op materiële beslissingen boven technische details. In samenwerking met de ondernemer en andere betrokken adviseurs werkt hij aan een succesvolle afsluiting van een project binnen korte tijdsspanne. Proactiviteit en accuratesse zijn kenmerkend voor zijn werkwijze.

Zijn tweejarige Executive MBA-studie heeft een brede basis van kennis opgeleverd over economische, financiële en operationele drivers van ondernemingen. Hiermee maakt Zabdaj een snelle vertaalslag van praktische behoefte naar een voor de ondernemer concreet toepasbare oplossing.

Zabdaj besteedt veel aandacht aan het voor- en natraject van een transactie. Vooraf realiseert hij een optimale structuur in de intragroup (financiële en fiscale) relaties en allocatie van waardevolle activa. Achteraf bewerkstelligt hij (voor de koper) een juiste integratie van de nieuwe onderneming(en) in de bestaande structuur. Of hij structureert (voor de verkoper) de opbrengst zo dat die het risicoprofiel van de verkoper ten goede komt.

Lees meer

Meer over
Zabdaj

Opleidingen
  • Rijksuniversiteit Groningen:  Public law & administration
  • Universiteit Tilburg: Civil Law
  • Grotius Academie: Corporate Transactions
  • Erasmus Universiteit Rotterdam: Executive MBA
Toegelaten tot de orde van advocaten

Nederland

Rechtsgebiedenregister

Zabdaj Pollen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

- Ondernemingsrecht (subexpertise Fusies en overnames)

Deze registratie verplicht Zabdaj elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.