Tekengebied 1

AKD en Ilfa introduceren de COVID-19 Impact Scan

News | 30 mrt 2020

Met de Impact-Scan worden vanuit juridisch en financieel perspectief knelpunten in uw organisatie in kaart gebracht.

Q&A Tijdelijke noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid

Blog | 01 apr 2020

Wij geven u antwoord op de meest gestelde vragen over de NOW.

Kun je volstaan met een gedoogplicht voor een windpark?

Is onteigening niet aangewezen? En wat betekent dit voor de energietransitie?

Er heeft geen onteigening aan te pas hoeven komen om de komst van Windmolenpark Zeewolde mogelijk te maken. Het instrument van de gedoogplicht uit de Belemmeringenwet privaatrecht  kon daar namelijk voor ingezet worden, (onder meer) omdat er voldoende grondoppervlakte in eigendom overbleef bij de rechthebbende en gestelde toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden er niet toe doen. Les voor de praktijk is dus dat gedoogplichten een belangrijk alternatief vormen voor onteigening in de energietransitie waar wij allemaal voor gesteld staan.

De Afdeling geeft in deze uitspraak een mooi college over diverse aspecten die spelen bij het opleggen van een gedoogplicht en biedt daarmee handvatten voor de praktijk Dit is onder meer van belang voor de energietransitie die wij allen moeten doormaken. In dit blog bespreken Egbert de Groot en Emma van der Ploeg deze handvatten.