Tekengebied 1

Het coronavirus: onze maatregelen

News | 13 mrt 2020

Wij staan ​​voor u klaar als u ons nodig heeft, zowel online als offline

Webinar Arbeidsrechtelijke Actualiteiten Coronavirus

News | 20 mrt 2020

Kijk hier het Webinar Arbeidsrechtelijke Actualiteiten Coronavirus terug.

Kun je volstaan met een gedoogplicht voor een windpark?

Is onteigening niet aangewezen? En wat betekent dit voor de energietransitie?

Er heeft geen onteigening aan te pas hoeven komen om de komst van Windmolenpark Zeewolde mogelijk te maken. Het instrument van de gedoogplicht uit de Belemmeringenwet privaatrecht  kon daar namelijk voor ingezet worden, (onder meer) omdat er voldoende grondoppervlakte in eigendom overbleef bij de rechthebbende en gestelde toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden er niet toe doen. Les voor de praktijk is dus dat gedoogplichten een belangrijk alternatief vormen voor onteigening in de energietransitie waar wij allemaal voor gesteld staan.

De Afdeling geeft in deze uitspraak een mooi college over diverse aspecten die spelen bij het opleggen van een gedoogplicht en biedt daarmee handvatten voor de praktijk Dit is onder meer van belang voor de energietransitie die wij allen moeten doormaken. In dit blog bespreken Egbert de Groot en Emma van der Ploeg deze handvatten.