Tekengebied 1

Marc Wintgens Head of Diversity & Inclusion bij AKD

News | 29 jan 2020

"Diversiteit moet nog meer onderdeel worden van onze cultuur en van de keuzes die we als kantoor maken". 

Coronavirus in Nederland – hoe zit het juridisch?

Blog | 11 feb 2020

Welke maatregelen kan de Nederlandse overheid nemen? Lees het blog van Joris Rijken.

Gemeentedagen

12, 19 en 23 maart 
Een middag waar onze specialisten u bijpraten over de actualiteiten die de gemeentelijke rechtspraktijk raken. Na een algemene inleiding, die dit jaar over de voortgang van digitaal procederen gaat, volgt u 2 parallelsessies naar keuze. 
Lees meer over het programma,  de workshops en locaties. 

Kun je volstaan met een gedoogplicht voor een windpark?

Is onteigening niet aangewezen? En wat betekent dit voor de energietransitie?

Er heeft geen onteigening aan te pas hoeven komen om de komst van Windmolenpark Zeewolde mogelijk te maken. Het instrument van de gedoogplicht uit de Belemmeringenwet privaatrecht  kon daar namelijk voor ingezet worden, (onder meer) omdat er voldoende grondoppervlakte in eigendom overbleef bij de rechthebbende en gestelde toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden er niet toe doen. Les voor de praktijk is dus dat gedoogplichten een belangrijk alternatief vormen voor onteigening in de energietransitie waar wij allemaal voor gesteld staan.

De Afdeling geeft in deze uitspraak een mooi college over diverse aspecten die spelen bij het opleggen van een gedoogplicht en biedt daarmee handvatten voor de praktijk Dit is onder meer van belang voor de energietransitie die wij allen moeten doormaken. In dit blog bespreken Egbert de Groot en Emma van der Ploeg deze handvatten.