Tekengebied 1

AKD Corona Taskforce: een plek voor al uw Corona-vragen

News | 09 apr 2020

Blogs, podcasts, video's, Q&A's en Helpdesks

NOW 2.0 - hoofdlijnen van de verlengde NOW

Blog | 20 mei 2020

De NOW-regeling is met drie maanden verlengd en het doel blijft ongewijzigd.

Kun je volstaan met een gedoogplicht voor een windpark?

Is onteigening niet aangewezen? En wat betekent dit voor de energietransitie?

Er heeft geen onteigening aan te pas hoeven komen om de komst van Windmolenpark Zeewolde mogelijk te maken. Het instrument van de gedoogplicht uit de Belemmeringenwet privaatrecht  kon daar namelijk voor ingezet worden, (onder meer) omdat er voldoende grondoppervlakte in eigendom overbleef bij de rechthebbende en gestelde toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden er niet toe doen. Les voor de praktijk is dus dat gedoogplichten een belangrijk alternatief vormen voor onteigening in de energietransitie waar wij allemaal voor gesteld staan.

De Afdeling geeft in deze uitspraak een mooi college over diverse aspecten die spelen bij het opleggen van een gedoogplicht en biedt daarmee handvatten voor de praktijk Dit is onder meer van belang voor de energietransitie die wij allen moeten doormaken. In dit blog bespreken Egbert de Groot en Emma van der Ploeg deze handvatten.