AKD adviseert ziekenhuis Bernhoven voor derde keer bij uitgiftes obligaties

8 juli 2020

Voor het derde jaar op rij heeft AKD Ziekenhuis Bernhoven geadviseerd bij de uitgiftes van obligaties. Het betrof zowel uitgiftes van bestaande obligatieseries aan personeel en professionele marktpartijen, als uitgiftes van nieuwe obligatieseries aan omwonenden en professionele marktpartijen.

Bernhoven bevond zich tijdens de Coronapandemie in het zwaarst getroffen gebied in Nederland. Dit heeft meer dan ooit de band tussen het ziekenhuis, haar personeel en haar patiënten en omwonenden versterkt. Ondanks dat het verlenen van zinnige zorg voorop staat bij Bernhoven, is ervoor gekozen om ook dit jaar obligaties uit te geven. Net als voorgaande jaren heeft Bernhoven obligaties uitgegeven als gift aan haar personeel. Als dank voor de inzet tijdens de Corona crisis krijgt ieder personeelslid dit jaar niet 1 maar 2 obligaties geschonken. Daarnaast wordt personeel wederom de mogelijkheid geboden om in te schrijven op extra obligaties.

Ook omwonenden krijgen weer de mogelijkheid om obligaties te kopen. Omdat de vorige obligatieserie voor omwonenden al was volgeschreven maar de vraag onverminderd groot blijft, is besloten een nieuwe soortgelijke obligatiereeks te creëren. De eigenschappen van de nieuwe obligaties zijn over het algemeen gelijk aan die van de bestaande obligaties, met dien verstande dat de nieuwe obligaties niet in 2028 maar in 2030 aflopen. Hiermee kiest Bernhoven voor continuïteit van haar alternatieve financieringsvorm die tot op heden uiterst succesvol is gebleken. Deze obligaties zijn overigens niet converteerbaar in aandelen. Dit omdat het wetsvoorstel dat winstuitkering door zorginstellingen mogelijk moet maken voorlopig van de baan lijkt.

Tot slot heeft Bernhoven een nieuwe niet-converteerbare obligatieserie gecreëerd voor professionele marktpartijen met een nominale waarde van EUR 100.000 en looptijd tot 2030. Hierdoor is het voor professionele marktpartijen nu mogelijk om zowel niet-converteerbare als converteerbare obligaties te nemen. Klik hier voor meer informatie.

Het team van AKD stond onder leiding van Jasper Verhoog en Yorben van Steveninck.

Bent u ook op zoek naar een financieringsvorm als alternatief of aanvulling voor uw gebruikelijke financiering? Neem dan gerust contact met ons op.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief