De “kaasroute” blijft nog open tot 15 december 2020

23 november 2020 | Blog
notariaat_cropped___medialibrary_original_997_286

Tot en met 14 december 2020 kunnen Belgische inwoners belastingvrij schenken door gebruik te maken van een Nederlandse notariële schenkingsakte.

Op 1 juli 2020 schreven wij dat de Belgische wetgever het voornemen had om de zgn. “kaasroute” te sluiten (zie hier). Wat daarmee bedoeld wordt, is de mogelijkheid voor inwoners van België om door middel van een schenking gepasseerd door een Nederlandse notaris, Belgisch schenkings- en successierecht te vermijden. Via de Nederlandse notariële schenkingsakte verdwijnen de geschonken goederen uit het vermogen van de schenker en aangezien die akte tot nu toe niet in België geregistreerd hoeft te worden, komt men niet toe aan Belgisch schenkingsrecht. Na een wachtperiode van, thans, drie jaar, vallen de geschonken goederen ook niet meer fictief onder het successierecht of de erfbelasting zodat de overgang naar de begunstigde geheel vrij van belasting kan verlopen, tenzij de schenker binnen de periode van drie jaar zou overlijden. Dit laatste risico wordt vaak verzekerd via een overlijdensverzekering.

Zoals wij op 1 juli schreven, was de labiele politieke situatie in België toen zo dat het niet waarschijnlijk leek dat het wetsvoorstel snel goedgekeurd zou worden in het Belgische parlement. Inmiddels is er, sinds eind september, wel een nieuwe federale regering aangetreden in België onder leiding van premier Alexander De Croo. Mede daardoor heeft het wetsvoorstel over de sluiting van de “kaasroute” weer wat wind in de zeilen gekregen en het ziet er nu naar uit dat een Nederlandse – of andere buitenlandse – notariële schenkingsakte waarbij een Belgische rijksinwoner overgaat tot schenking van roerende of onroerende goederen, vanaf 15 december 2020 verplicht in België geregistreerd moet worden. Ter gelegenheid van die registratie zal schenkingsrecht of schenkbelasting – al naar gelang het Gewest waar de schenker woont – niet meer vermeden kunnen worden.

Tot en met 14 december 2020 kunnen Belgische inwoners dus nog belastingvrij schenken door gebruik te maken van een Nederlandse notariële schenkingsakte. De notarissen van AKD in Nederland staan ter beschikking om Belgische cliënten bij te staan.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Werner Heyvaert of Vicky Sheikh

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven