Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie treedt in werking op 15 november 2023

 5 juli 2023 | Blog

Overweegt u om in 2023 een rechtspersoon te ontbinden en te (turbo-)liquideren? Dan is het van belang om er rekening mee te houden dat de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie (‘Twtt’) per 15 november 2023 in werking treedt. Dit volgt uit het besluit van 28 juni 2023 dat vandaag in het Staatsblad is gepubliceerd.

De belangrijkste wijzigingen in het kort:

  • een verzwaarde verantwoordings- en bekendmakingsverplichting bij een turboliquidatie (art. 2:19b BW - nieuw);
  • aanpassing van de bestaande regelingen inzake de oplegging van het bestuursverbod (art. 106a Fw) en de mogelijkheid van bestuursverbod (art. 2:19c BW) bij (herhaaldelijke) turboliquidatie;
  • een uitbreiding van het inzagerecht (art. 2:24 lid 4 BW) voor schuldeisers.

Meer lezen over de Twtt? Zie onze eerdere blog over dit onderwerp.

Heeft u hierover vragen, neem dan gerust contact op met Rolf Everhardus of Thijs Hekman.

Overweegt u om in 2023 een rechtspersoon te ontbinden en te (turbo-)liquideren? Dan is het van belang om er rekening mee te houden dat de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie (‘Twtt’) per 15 november 2023 in werking treedt. Dit volgt uit het besluit van 28 juni 2023 dat vandaag in het Staatsblad is gepubliceerd.

De belangrijkste wijzigingen in het kort:

  • een verzwaarde verantwoordings- en bekendmakingsverplichting bij een turboliquidatie (art. 2:19b BW - nieuw);
  • aanpassing van de bestaande regelingen inzake de oplegging van het bestuursverbod (art. 106a Fw) en de mogelijkheid van bestuursverbod (art. 2:19c BW) bij (herhaaldelijke) turboliquidatie;
  • een uitbreiding van het inzagerecht (art. 2:24 lid 4 BW) voor schuldeisers.

Meer lezen over de Twtt? Zie onze eerdere blog over dit onderwerp.

Heeft u hierover vragen, neem dan gerust contact op met Rolf Everhardus of Thijs Hekman.