Webinar Actuele pensioenrechtspraak 2022/1

24 februari 2022 | Nieuws

Op woensdag 23 februari kwam tijdens dit webinar de rechtspraak over het wijzigen van pensioenregelingen, het wijzigen van toeslagregelingen, de werking van het internationaal privaatrecht op het terrein van pensioen, de verjaring van pensioen en andere rechtspraak voorbij:

  • Kunnen pensioenregelingen worden gewijzigd via “wie zwijgt, stemt toe?”
  • Bestaat het vervallen van middelen voor toeslagverlening een bijstortplicht?
  • Moeten werknemers die op basis van buitenlands recht in Nederland werkzaam zijn deelnemen aan een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds?
  • Wanneer verjaren pensioenvorderingen?

Deze en veel andere actuele pensioenrechtspraak worden in twee uur behandeld tijdens dit webinar door Wim Thijssen (extern verbonden aan AKD).

Kijk het webinar terug
Klik hier om het webinar terug te kijken.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit webinar? Neem contact op met onze specialisten Arbeid & Pensioenen

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven