Webinar Financiering warmtenetten

20 januari 2021 | Nieuws

Het wetsvoorstel Warmtewet 2 is een verbetering ten opzichte van de huidige, gefragmenteerde regulering van de warmtesector. Hiernaast zijn echter aanvullende financieringsinstrumenten nodig, vooral om het draagvlakrisico en het volloop- en bronrisico in te perken. 

Wat is er nodig voor de financiering van warmteprojecten onder de Warmtewet 2?

Caspar Boendermaker van de BNG Bank en Marjolein Dieperink van AKD Benelux Lawyers hebben een discussion paper opgesteld over dit onderwerp. In dit paper werken zij twee aanvullende financieringsinstrumenten uit: het Regionaal Warmtebeheer Bedrijf en een nationale garantiefaciliteit. Omdat deze instrumenten het draagvlakrisico en het volloop- en bronrisico inperken, dragen zij bij aan de financierbaarheid van warmtenetten.  

Tijdens dit webinar spraken Caspar Boendermaker en Marjolein Dieperink met elkaar om de gedachtenvorming over een aanvullend financieringsinstrumentarium een impuls te geven. BNG Bank en AKD willen hiermee de discussie aanjagen over wat nodig is om de gewenste groei van collectieve, gebouwoverstijgende warmtenetten en duurzame warmtebronnen te financieren en realiseren.

Niels Hanskamp (VNG) en Ron Wit (Eneco) reflecteerden op de twee oplossingsrichtingen.

Discussion paper “Investeringen in warmtenetten”

Download het discussion paper hier.  

Klik hier om het webinar terug te kijken. 

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven