Tekengebied 1

Zes maanden stikstofproblematiek in Nederland – stand van zaken

Blog | 09 dec 2019

In dit blog is een kort overzicht opgenomen van drie actuele ontwikkelingen.

Miljoenenboete wegens wissen van WhatsApp-chats tijdens inval ACM

Blog | 13 dec 2019

Dit blog bespreekt de aanleiding van de boete en het belang van een goede voorbereiding van een dawn raid. 

Stikstof - de impasse voorbij? 

Actualiteitenseminar
Al zes maanden houdt de stikstofproblematiek Nederland in haar greep. Tijdens dit seminar komen de laatste ontwikkelingen over de gevolgen van het wegvallen van het PAS voorbij.
Het seminar vindt plaats op 16 december 2019 in The Edge in Amsterdam. 

Zon-PV-projecten

Inzicht in de juridische en fiscale aspecten.

Het aantal zon-PV-projecten zal naar verwachting de komende jaren alleen nog maar toenemen. Uit de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord blijkt dat er in Nederland 21 tot 23 gigawattpiek zonnepanelen (zon-pv) opgesteld zullen zijn in het jaar 2030.

Momenteel speelt er een aantal juridische ontwikkelingen, zoals: wanneer is de installatie (on)roerend?, de opkomst van drijvende parken, de netaansluiting en de SDE++. Daarom hebben wij voor u een overzicht gemaakt, met daarin de juridische en fiscale aspecten die bij een Zon-PV-project komen kijken. Er wordt ingegaan op de vraag welke vergunningen en publiekrechtelijke toestemmingen vereist zijn, maar ook inzicht gegeven in contractuele afspraken en zakelijke rechten. En welke rol speelt energiebelasting in dit verhaal?