Een eerlijke kans om mee te dingen naar overheidsopdrachten

Op basis van het aanbestedingsrecht dienen zogenoemde aanbestedende diensten zich aan de Europese aanbestedingsrichtlijnen, de nationale Aanbestedingswet, rechtspraak en de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht te houden.

Een eerlijke kans om mee te dingen naar overheidsopdrachten
In Nederland kopen overheden en semioverheden, zoals gemeenten, waterschappen maar ook drinkwaterbedrijven, jaarlijks voor meer dan 70 miljard euro aan werken, producten en diensten in. Een inkoopopdracht van een (decentrale) overheid heet een aanbesteding.

Het aanbestedingsrecht geeft ondernemers een eerlijke kans om mee te dingen naar zulke overheidsopdrachten. Zelfs bij kleine opdrachten zijn aanbestedende diensten gehouden aan de beginselen van gelijkheid, proportionaliteit, transparantie, objectiviteit, fair play en non-discriminatie. Deze beginselen zijn ook van toepassing op aanbestedingen door de instellingen en agentschappen van de Europese Unie.

In Nederland is al ruim tien jaar speciale aandacht voor het proportionaliteitsbeginsel, dat in tegenstelling tot in de Europese richtlijnen uitgebreid is uitgewerkt in de Gids Proportionaliteit.

Lees hier meer over het aanbestedingsrecht.

Onze expertise
Vanuit Brussel adviseren en procederen wij al meer dan 30 jaar over alle facetten van het aanbestedingsrecht. Onze cliënten zijn (de)centrale overheden, publiekrechtelijke instellingen en (middel)grote ondernemingen.

Onze aanbestedingsexperts adviseren bijvoorbeeld over het al dan niet bestaan van een aanbestedingsplicht en over hoe de bijpassende procedure eruit dient te zien. Wij kunnen aanbestedingsstukken juridisch toetsen, zowel voor aanbestedende diensten als inschrijvers. Daarnaast adviseren wij over het aanbestedingsrecht in de breedste zin van het woord. Uiteraard staan wij u zo nodig ook bij in kort geding, bodemprocedure of in een procedure bij het Gerecht van de Europese Unie.

Het aanbestedingsteam wordt geleid door Pieter Kuypers. Pieter is ook hoogleraar Europees- en nationaal aanbestedingsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en expert-lid van de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Dagelijkse nieuwsbrief Aanbestedingsrecht
Wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten op het gebied van Aanbestedingsrecht? Meld u hier aan voor de dagelijkse nieuwsbrief Aanbestedingen en ontvang iedere ochtend een kort overzicht met het laatste nieuws in uw mailbox.

Lees meer