Een eerlijke kans om mee te dingen naar overheidsopdrachten

Jaarlijks kopen Nederlandse overheden en semi-overheden voor meer dan 70 miljard euro aan werken, producten en diensten in. Het aanbestedingsrecht geeft ondernemers een eerlijke kans om mee te dingen naar zulke overheidsopdrachten. Zelfs bij kleine opdrachten zijn aanbestedende diensten gehouden aan de beginselen van gelijkheid, proportionaliteit, transparantie, objectiviteit, fair play en non-discriminatie. Deze beginselen zijn ook van toepassing op aanbestedingen door de instellingen van de Europese Unie.

Vanuit Brussel adviseren en procederen wij al 25 jaar over alle facetten van het aanbestedingsrecht. Onze cliënten zijn (de)centrale overheden, publiekrechtelijke instellingen en (middel)grote ondernemingen.

Onze aanbestedingsexperts adviseren over het al dan niet bestaan van een aanbestedingsplicht en over hoe de bijpassende procedure eruit dient te zien. Desgevraagd kunnen wij aanbestedingsstukken juridisch toetsen, zowel voor aanbestedende diensten als inschrijvers. Uiteraard staan wij u zo nodig ook bij in kort geding of in een procedure bij het Gerecht van de Europese Unie.

Het aanbestedingsteam wordt geleid door Pieter Kuypers. Pieter is ook hoogleraar Europees- en nationaal aanbestedingsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en lid van de Commissie van Aanbestedingsexperts.

 

Lees meer
Meer Insights

Insights

Webinar Coronavirus en aanbestedingsrecht

29 mei 2020 | Nieuws

Kijk hier het webinar Coronavirus en aanbestedingsrecht terug.

Toepassing van art. 118 Rv in het aanbestedingsrechtelijk kort geding(?)

04 mei 2020 | Publicatie

Wouter de Vries in Tijdschrift Aanbestedingsrecht.