Een pragmatische aanpak met een wetenschappelijke manier van werken: het verschil tussen winnen of verliezen.

Wij adviseren en procederen in Europese rechtsgebieden die voor zowel overheden als ondernemingen van groot belang zijn. Denk daarbij aan het mededingingsrecht, het staatssteunrecht en het recht over het vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal. We specialiseren ons daarnaast ook in het nationale mededingingsrecht en de Wet Markt en Overheid. Onze nationale en internationale cliƫnten bestaan uit (middel)grote ondernemingen, overheden, publiekrechtelijke instellingen, stichtingen en verenigingen. We staan hen bij voor zowel nationale rechters als het Hof van Justitie van de EU.

Onze advocaten combineren een pragmatische aanpak met een wetenschappelijke manier van werken. We geven oplossingsgericht advies wanneer een probleem zich aandient. Daarnaast publiceren we in juridische tijdschriften, schrijven we annotaties bij uitspraken en volgen we relevante ontwikkelingen op de voet. De wisselwerking tussen wetenschap en praktijk leidt tot een beter begrip en beheersing van het recht. In concrete zaken kan dat het verschil maken tussen winnen of verliezen.

Mededingingsrecht
Het mededingingsrecht streeft naar een effectieve concurrentie tussen ondernemingen en verbiedt daarom bepaalde mededingingsbeperkende gedragingen. De Europese Commissie en de Autoriteit Consument en Markt kunnen hoge boetes opleggen bij overtredingen van het mededingingsrecht. Wij kunnen u adviseren over het verbod op kartelafspraken en het verbod op misbruik van een economische machtspositie. We begeleiden ook concentratiecontroles bij de mededingingsautoriteiten en zijn betrokken bij schadevergoedingsprocedures.

Staatssteun
Staatssteun bestaat uit overheidsmaatregelen die aan ondernemingen een financieel voordeel verlenen. Het gaat daarbij om zowel directe subsidies als indirecte maatregelen waarbij openbare instanties transacties sluiten die niet marktconform zijn en bepaalde ondernemingen bevoordelen. Onze specialisten kunnen beoordelen of er sprake is van staatssteun en of deze gemeld moet worden bij de Europese Commissie. We kunnen ook een steunmelding begeleiden of u bijstaan in een Commissie-onderzoek naar mogelijk verboden staatssteun.

Vrij verkeer
Het uitgangspunt van de interne markt is dat ondernemers zo min mogelijk gehinderd worden door nationale maatregelen bij grensoverschrijdende handel. Ook al hebben EU-lidstaten een bepaalde vrijheid bij het vaststellen van door publieke belangen gerechtvaardigde maatregelen, ze moeten wel de toets van proportionaliteit en subsidiariteit doorstaan. Wij kunnen voor uw rechten opkomen wanneer uw onderneming onevenredig hard geraakt wordt door zulke overheidsmaatregelen.

Lees meer