Over Rosanne Bassie

Rosanne Bassie is advocaat bij AKD. Zij is gespecialiseerd in het bestuursrecht en houdt zich meer specifiek bezig met het omgevingsrecht (milieu en ruimtelijke ordening) en het algemeen bestuursrecht. Rosanne adviseert en procedeert binnen deze rechtsgebieden en staat zowel overheden als ondernemingen bij. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn bijvoorbeeld bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, bodemverontreiniging en handhaving.

Rosanne blogt en publiceert regelmatig over het omgevingsrecht en het algemeen bestuursrecht in diverse vakbladen. Ook draagt zij bij aan het Sdu Commentaar bij de Algemene wet bestuursrecht en maakt zij onderdeel uit van de redactie van de AKD-nieuwsbrief ‘Update voor Overheden’ die de geadresseerden ieder kwartaal voorziet van een relevant actualiteiten-, jurisprudentie- en publicatieoverzicht. Haar meest recente publicaties vindt u onderaan deze pagina.

Rosanne studeerde Rechtsgeleerdheid en Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Lees meer

Meer over
Rosanne

Opleidingen
  • Erasmus Universiteit Rotterdam: Bachelor en master in Wijsbegeerte
  • Erasmus Universiteit Rotterdam: Bachelor en master in Rechtsgeleerdheid, accent Staats- en bestuursrecht
  • Erasmus Universiteit Rotterdam: Master Toga aan de Maas
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Lidmaatschap
  • Lid van de Vereniging voor bestuursrecht (VAR)
  • Lid van de Vereniging voor Milieurecht (VMR)