​De invloed van gemeentebesturen op de veiligheidsregio is klein

16 juli 2020 | Nieuws
Bij de beheersing van de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus is een doorslaggevende rol weggelegd voor de veiligheidsregio’s. Hun voorzitters moeten er namelijk voor zorgen dat de door het kabinet aangekondigde maatregelen worden uitgevoerd. De voorzitters hebben ook een aantal bevoegdheden van de burgemeesters overgenomen om de openbare orde te handhaven, nu de crisis de gemeentegrenzen overstijgt. De vraag is in hoeverre bestuurders en raadsleden op het niveau van de individuele gemeenten op dit alles nog controle kunnen uitoefenen en de
mogelijkheid hebben om waar nodig bij te sturen.

Lees de volledige publicatie
Meld u aan voor onze nieuwsbrieven