Webinar Coronavirus en aanbestedingsrecht

29 mei 2020 | Nieuws

Het Coronavirus houdt ons helaas allemaal in de greep. Er wordt veel gesproken over het ‘nieuwe normaal’. Hoe dit eruit moet gaan zien en hoe we om moeten gaan met de veelbesproken ‘anderhalve meter maatschappij’ is echter nog niet duidelijk. Er zijn nog veel vragen waarop we met elkaar het antwoord moeten vinden. Dit geldt ook voor de aanbestedingsrecht praktijk. Aanbesteden in Coronatijd vergt aanpassingsvermogen en creativiteit, zowel van aanbestedende diensten als van inschrijvers.

• de vraag in hoeverre herzieningsclausules mogelijk zijn om flexibiliteit in de aanbestedingsprocedure en de overeenkomst te creëren en welke rol potentiële inschrijvers daarbij kunnen spelen,
• het verlengen van termijnen en hoe daarbij in lijn met het proportionaliteitsbeginsel de belangen van zowel de aanbestedende dienst als de inschrijvers worden gewaarborgd, en
• mogelijke implicaties voor (de uitvoering van) gesloten overeenkomsten, zoals:
1. wanneer is een beroep op overmacht mogelijk en wie kan daar een beroep op doen?
2. in hoeverre is het toegestaan (financiële) afspraken aan te passen om de opdracht uitvoerbaar te houden voor zowel de aanbestedende dienst als opdrachtnemer?
3. welke aandachtspunten gelden bij het ‘anderhalve meter’ proof maken van overeenkomsten?

Op 28 mei organiseerden wij een live webinar waarin Pieter Kuypers en Nikee Groot deze vragen beantwoordden en de vragen die live gesteld werden door deelnemers werden live beantwoord door Martijn Jongmans. 

U kunt het webinar hier terugkijken. Hebt u vragen naar aanleiding van het webinar, neemt u dan contact op met onze specialisten Aanbesteding.

Voor meer blogs en publicaties over het coronavirus verwijzen wij u naar de pagina van onze Corona Taskforce.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven