Over Milja Bormann - Bakker

Milja Bormann-Bakker is Indirect Tax partner bij AKD. Zij heeft ruim 25 jaar ervaring in indirecte belastingen en daaraan gerelateerde zaken.

Milja adviseert op het gebied van BTW en andere indirecte belastingen (zoals accijnzen en douaneheffingen, overdrachtsbelasting, enz.). Het merendeel van haar cliënten zijn (inter)nationale ondernemingen voor consumenten- en industriële producten (food, beverages & agri, non-food (consumer), life sciences, retail & fashion, hospitality & leisure).

Door haar jarenlange ervaring als adviseur op dit gebied is Milja in staat iedere cliënt op het gebied van de indirecte belastingen bij te staan en haar advies naar pragmatische oplossingen te vertalen.

Milja is lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en mag sinds 2015 de accolades “Women in Tax Leader” en “Indirect Tax Leader” (sinds 2014) voeren, beide verleend door International Tax Review.

Lees meer

Meer over
Milja

Opleidingen
  • Universiteit van Amsterdam: Fiscaal Recht